Støttecenter Nørrebrogade

Støttecenter Nørrebrogades bygninger består af 14 to-værelses lejligheder med køkken og badeværelse.

Støttecenter Nørrebrogade er et samlet tilbud med 14 pladser.

Der findes 14 lejligheder ved tilbuddet der ikke er handicapvenlige.

For alle lejligheder er der mulighed for at benytte fællesfaciliteter såsom køkken og tv-stue.

Der tilbydes støtte ud ad huset til fx aktiviteter eller lægebesøg.

Personalet har tværfaglige baggrunde herunder Social og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske og Peer medarbejder.

Personalet er på arbejde i tidsrummet mellem kl. 08.00-21.00 hver dag.

Personalets tlf.: 8915 7127

Visitation foregår via:

Socialafdelingen
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1515

Vejledende huslejepris

Husleje: 6.651,00-6.851 kr.

Antenne: 582 kr.

A/C varme: 600 kr.

Indskud: 18.800 kr.

Støttecenter Nørrebrogade har en bred specialisering indenfor arbejdet med psykisk sårbare. Tilbuddet henvender sig til målgruppen 18 år og opad. Støttecenter Nørrebrogade rummer et bred spektrum af borgere med en psykisk sårbarhed. Lige fra borgere der senere i livet har brug for støtte, til at komme sig og til borgere der tidligt i voksenlivet, har brug for støtte til at blive afklaret ift. uddannelse og/eller arbejdsmarked.

Personalet arbejder ud fra servicelovens §85 der omhandler støtte, til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. 

Hver borger udarbejder i samarbejde med personale og socialrådgiver, en individuel handleplan, ud fra servicelovens § 141.

På Støttecenter Nørrebrogade arbejdes der ud fra en recovery orienteret tilgang. Recovery er beboerens individuelle ønsker og proces med at komme sig. Rehabilitering er den faglige proces som understøtter de i handleplanen udarbejdede mål.

At komme sig indebærer ikke et mål om, at borgeren skal blive fuldt helbredt og helt uafhængig af støtte, men at borgeren opnår et meningsfyldt liv på trods af og evt. med en psykisk sårbarhed.