Socialpsykiatriske botilbud

Der er 10 socialpsykiatriske botilbud. Her har du din egen lejlighed og tilbydes støtte fra personalet i botilbuddet.

Socialafdelingen visiterer også til botilbud i Region Midtjylland, andre kommuner eller private opholdssteder.

For at få mere at vide om disse muligheder kan du henvende dig til psykiatrirådgivningen.

Myndighed for psykiatri visiterer også til botilbud i Region Midtjylland, andre kommuner eller private opholdssteder. For at få mere at vide om disse muligheder kan du henvende dig til myndighed for psykiatri.

Fremskudt Rådgivning
Gl.Hadsundvej 1, 1. sal
8900 Randers C

Åbningstider: 
Tirsdage: 12-16 
Torsdage: 12-16

Telefonisk rådgivning:  89 15 71 03
Begge dage: 10-11.30

fremskudtpsykiatri@randers.dk