At Møde Dagen - Vores indre og ydre dialog

Har du lyst til at lære egne reaktioner og mønstre at kende i kontakten med andre mennesker? Vil du gerne udvikle dine sociale færdigheder og evnen til at bevare din værdighed?

Dette gruppeforløb har fokus på vores egne reaktioner og mønstre i kontakten med andre mennesker. I samværet med andre er det normalt at vi kan blive uenige, der kan komme sammenstød og spændinger. Vi kan miste værdighed i kontakten, hvis ikke vi er bevidste om egne handlemønstre.

Formål

Gruppeforløbets formål er at have fokus på egen bevidsthed og evnen til at have kontakt med sig selv, og hvor der er plads til uenigheder, hvor både ens egen og modpartens værdighed respekteres.

Udgangspunktet vil være udviklingen af vores individuelle færdigheder, så vi bliver i stand til at være i kontakt med andre mennesker på en god måde. 

Læring om vores reaktioner og mønstre i en konflikt. Dette gør vi gennem øget opmærksomhed på kropssprog, kropsfornemmelser, tanker og følelser. Herunder forståelsen for og betydningen af vores levede erfaringer i kontakten med andre. 

Indhold

Forløbet vil bestå af teoretiske oplæg, enkle fysiske øvelser, kommunikationstekniker mm. Der vil være rig mulighed for at koble teori og øvelser op på erfaringer fra eget liv. 

Oplæg fra gruppeledere (om f.eks. måder at være sammen med andre på, kommunikation, hjernens opbygning mm)

Erfaringsdeling med andre, som også ønsker, at arbejde med kommunikation.

Fokus på hvad kan jeg gøre anderledes – og hvordan.

Der vil i forløbet være fokus på følgende temaer: "lære at leve med din egen historie", Kommunikative færdigheder - fokus på kropssprog, følelser og det sproglige. Centrering og afgrænsning, selvkontakt, grounding og mestring af/rumme følelser.

Rammer

Mødetid: Hver onsdag. 

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

Varighed: 9 mødegange a 2½ time hver uge. 

Etik/værdier: For at skabe et trygt rum, at være sammen om egen og andres sårbarhed i, så er det vigtigt at man mødes med respekt og rummelighed. Som gruppedeltager har men et personligt ansvar for det fælles rum. Åbenhed er afgørende for det personlige udbytte, og der er naturligvis tavshedspligt.

Antal deltagere: ca. 6

Lukket/åben: Gruppen er åben, hvor der er mulighed for at nye deltagere kommer og bliver del af gruppen.

Evaluering: Der evalueres løbende og afslutningsvis med gruppens deltagere.

Økonomi: Der er ingen egenbetaling.

Forudsætning for deltagelse

Åbenhed omkring dig selv, din livssituation og personlige udfordringer i forbindelse med egen psykisk sårbarhed.

Parathed til at indgå i proces i forhold til, at arbejde med egne udfordringer og udvikling med andre. Deltagelse i denne grupper forudsætter, at du møder op regelmæssigt.

Kontakt og tilmelding

Tilmelding til forløbet sker gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 2343 8498
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

For yderligere information kontakt:

Mestringsvejleder
Luan Haskaj
Tlf.: 4012 5756
E-mail: luan.haskaj@randers.dk