Råd og vejledningsforløb i gruppe

Center for Psykiatri og Socialt udsatte tilbyder recoveryorienterede gruppeforløb, hvis formål er at understøtte øget mestring af tilværelsen.

Her kan du få et overblik over gruppeforløb, der aktuelt tilbydes efter Servicelovens §82a:

  • Stemmehører-gruppe.
  • Struktur og Hverdagsmestring.

Kontakt og henvisning

Henvisning til forløbene sker gennem kontakt eller fremmøde til Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 2343 8498
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk