Giv stemmerne mening

Har du lyst til at være med i en selvhjælpsgruppe for personer, som hører stemmer.

Formålet med gruppeforløbet

  • At dele dine erfaringer med andre.
  • At få kontrol/mestre dine stemmer.
  • At mindske tabuet omkring det at høre stemmer.
  • At opleve, at du ikke er alene om at høre stemmer.

Ramme

Mødetid: Gruppeforløbet foregår hver 2. torsdag fra kl. 12.30-15.30

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

Tidsperspektiv: Forløbet kører over 22 uger.

Lukket/åben: Forløbet har løbende optag.

Antal deltagere: Maks. 6-8 gruppedeltagere

Henvisning og kontakt

Du kan blive henvist til et gruppeforløb efter Servicelovens § 82a gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 2343 8498
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

Hvis du har spørgsmål til gruppen, kan du kontakte underviseren:

Mestringsvejleder
Yvonne Jensen
Tlf.: 2360 2126