Et råd og vejledningsforløb om struktur og rutiner

Et gruppeforløb hvor du får redskaber og strategier til at strukturere og planlægge hverdagen.

Formål

 • Neuropædagogisk viden, tænkning, eksekutive funktioner og kognition
 • Psykoedukation - hvad påvirker de kognitive færdigheder i hverdagen
 • At arbejde med egen kognitive stil og identificering af vanskeligheder
 • At spotte iboende ressourcer og udvikle nye mestringsstrategier i hverdagen
 • Få inspiration og redskaber til planlægning, strukturering og skabe overblik i hverdagen
 • Strategier og apps til at støtte opmærksomhed, igangsætning, hukommelse og koncentration
 • Højne overskud og energi ved hjælp af automatiserede rutiner og systemer
 • Fokus på håb, muligheder og et meningsfyldt hverdagsliv.

Emner

 1. Kognition og kognitiv stil
 2. Mental energi og søvn/pauser
 3. Overblik og igangsætning
 4. Hukommelse og opmærksomhed
 5. Udførelse af opgaver
 6. Vaner og rutiner
 7. Netværk, kommunikation og planlægning. 

Indhold

 • Erfaringsdeling og sparring med andre
 • Oplæg og undervisning fra gruppevejledere
 • Præsentation af redskaber og strategier, samt afprøvning af disse
 • Øvelser og træning af nye vaner og redskaber
 • At du får mulighed for at være åben omkring dine udfordringer og stå ved disse, samt arbejde med at opbygge dine ressourcer i hverdagslivet.

Rammer

Mødetid: Onsdage fra kl. 13.00-15.30

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

Tidsperspektiv: 12 mødegange.

Lukket/åben: Forløbet har løbende optag.

Evaluering: Der evalueres løbende i plenum og deltagere udfylder Borgerplan individuelt efter hver gang. 

Økonomi: Det er gratis at deltage, men der kan komme udgifter til selvvalgte betalingsapps eller andre digitale redskaber.

Forudsætning for deltagelse

 • Åbenhed omkring sig selv, livssituation og personlige udfordringer.
 • Parathed og motivation til at arbejde aktivt med struktur.
 • Engagement og dedikation i gruppesammenhæng. Deltagelse i denne gruppe forudsætter at man møder op regelmæssigt.

Etik og værdier

For at skabe et trygt socialt rum er det vigtigt, at man mødes med respekt og rummelighed. Som gruppedeltager har man et ansvar for det fælles rum. Åbenhed er afgørende for det personlige udbytte, og der er naturligvis tavshedspligt.

Kontakt og tilmelding

Tilmelding til forløbet sker gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 2343 8498
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

For yderligere information kontakt en af mestringsvejlederne:

Gitte Kornum
Tlf.: 2974 1850
E-mail: gitte.kornum@randers.dk

Lærke Sylvestersen
Tlf.: 5149 0975
E-mail: laerke.sylvestersen@randers.dk