Rådgivning og støtte

Hvis du oplever udfordringer som følge af psykisk sårbarhed, der begrænser og/eller udfordrer din hverdag, kan vi give dig rådgivning og støtte.

Fremskudt Rådgivning

Velkommen i Fremskudt Rådgivning Psykiatri og Socialt Udsatte

Du kan møde op i Fremskudt Rådgivning og blive tilbudt en rådgivende samtale hvis du oplever forskellige udfordringer indenfor:
 -Psykisk sårbarhed der begrænser eller udfordrer din hverdag.
- Hjemløshed eller akutte problemer i forhold til misbrug og/eller din boligsituation.

Vi kan rådgive dig om forskellige muligheder inden for en bred vifte af støttetilbud:
- Det kunne være støtte i mindre grupper, sociale aktiviteter, individuelle støtteforløb, undervisningstilbud samt en lang række frivillige tilbud.
- Vejledning og støtte ved akut hjemløshed.
- Hjælp til at finde rundt i systemet.

I Fremskudt Rådgivning har vi intet forudgående kendskab til dig og dine udfordringer. Det betyder at vi ikke gennemlæser sagsakter på forhånd, men har du behov for det, kan de indgå til samtalen. Du kan møde forskellige fagpersoner til samtalen, for eksempel socialrådgivere, peer medarbejdere og mestringsvejledere.

Vi lægger vægt på dine egne ressourcer og tager udgangspunkt dine egne ønsker og dine behov her og nu. Vi bestræber os på at understøtte håb og potentiale for din egen udvikling hen imod at du bliver så selvstændig som muligt i et liv der giver mening for dig.

Som udgangspunkt skal du møde personligt op i Fremskudt Rådgivning, hvor du altid er velkommen til at medbringe en ledsager. Er du forhindret i at møde personligt, kan du tage kontakt til os i vores telefontid, så finder vi en løsning sammen med dig.

Telefontider

Mandag: 9.30-10.30

Tirsdage og torsdage: 10-11.00


Åbningstider

Tirsdage og torsdage:

Åben rådgivning 11.30-14.30
Obs: Sidste torsdag i måneden er det udelukkende tidsbestilling. 
Center for Psykiatri og Socialt Udsatte
Gl. Hadsundvej 1, 1.sal
8900 Randers

Torsdage i lige uger:

Åben rådgivning: 10-12
Slotsgården 5 (Kirkens Korshærs Varmestue)
8900 Randers


Digital Rådgivning efter aftale:

Mandage: 10.30-11.30 og 12.00-13.30

(primært borgere der ikke kan fremmøde fysisk)

Udgående møder efter nærmere aftale

Forbeholdt borgere som ikke kan møde op fysisk eller indgå i det digitale.

Kontakt

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Telefon: 23438498
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

Mails besvares mandage, tirsdage og torsdage i telefontiden.

Du er velkommen til at have en eller flere bisiddere med til samtalen. 

Der er mulighed for at bestille tid til en borgersamtale med tolk. Kontakt Fremskudt rådgivning på telefon og/eller mail for yderligere oplysninger.

 

Rådgivning aften og nat

I dagtimerne kan du komme i kontakt med en sagsbehandler, din mestringsvejleder, egen læge m.v., hvis du får en akut krise og har brug for omsorg, råd og vejledning.

Uden for kommunens åbningstid kan du komme i telefonisk kontakt med en medarbejder fra socialpsykiatrien i Randers Kommune, kan få rådgivning og vejledning, og hvis du ikke kan vente med at tale med nogen til næste dag.

Dagtimer efter kl. 15

Mandag til fredag mellem kl. 15:00-21:00
Lørdage, søn- og helligdage mellem kl. 8:00-21:00
Rådgivningstelefon Tlf. 24 90 07 83

Aften og nat

Alle ugens dage mellem kl. 21:00-8:00
Rådgivningstelefon Tlf. 24 90 09 11

I løbet af samtalen mellem dig og medarbejderen finder I sammen ud af, om du har brug for yderligere støtte.

Akut hjælp

Ved brug for akut psykiatrisk hjælp

  • Kontakt egen læge (inden for normal åbningstid).
  • Kontakt lægevagten - Tlf. 70 11 31 31 (træffes alle hverdage mellem kl. 16:00-8:00 - Lørdag, søndag og helligdage åben døgnet rundt).
  • Lægen/lægevagten kan henvise dig til en visiteret psykiatrisk modtagelse, hvor du kan få yderligere hjælp.
  • De visiterede psykiatriske modtagelser har åbent døgnet rundt.

Hvornår kan jeg benytte mig af en psykiatrisk skadestue?

Situationer med akut behov for psykiatrisk hjælp kan bl.a. være:

  • Tab af kontrol
  • Selvmordstanker
  • Voldsom angst eller depression
  • Reaktioner på en kriseoplevelse
  • Abstinenser

Psykiatrisk rådgivningstelefon

Psykiatrisk Rådgivningstelefon i Region Midtjylland tilbyder hele døgnet anonym rådgivning til patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation. Du kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon: 78 470 470. Bemærk alle telefonopkald optages og gemmes.