Rådgivning og støtte

Hvis du oplever udfordringer som følge af psykisk sårbarhed, der begrænser og/eller udfordrer din hverdag, kan vi give dig rådgivning og støtte.

Fremskudt Rådgivning

Når du møder ind i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri bydes du velkommen af tre fagpersoner i form af en mestringsvejleder, en socialrådgiver og en peermedarbejder, der alle har en bred og relevant viden indenfor psykiatri.

Vi møder dig ud fra en recoveryorienteret tilgang, der lægger vægt på dine egne ressourcer og styrker. Vi forsøger at understøtte håb og potentiale for egen udvikling hen imod så stor selvstændighed som muligt. Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov her og nu.

Fremskudt Rådgivning, Psykiatri arbejder papirløst og har som udgangspunkt intet forhåndskendskab til dig og dine udfordringer. Det betyder, at vi ikke læser sagsakter på forhånd, men har du behov for det, kan de indgå til samtalen. 

Vi kan tilbyde dig forskellige valgmuligheder indenfor en bred vifte af støttetilbud, hvor du forhåbentlig vil kunne drage nytte af noget, der for dig giver mening. Det kunne være støtte i mindre grupper, sociale aktiviteter, individuelle forløb, undervisningstilbud, samt en lang række kommunale og frivillige tilbud i Randers.

I Fremskudt Rådgivning, Psykiatri vil du kunne:

 • Få her og nu-hjælp.
 • Modtage op til 3 afklaringssamtaler.
 • Blive hjulpet på vej til rette instans.
 • Komme i kontakt med frivillige.
 • Få lavet aftale om rundvisning i Psykiatriens Hus  
 • Blive tilbudt et individuelt §82b råd- og vejledningsforløb i op til et halvt år.
 • Blive henvist til udredning i forhold til §85-støtte.
 • Blive tilbudt gruppeforløb.
 • Få viden om kurser i Recoveryskolen.

Åbningstider

Tirsdage og torsdage: telefontid kl. 10.00-11.30. 

Åbent for personligt fremmøde uden tidsbestilling tirsdage og torsdage kl. 12.00-15.00.

Sidste torsdag i hver måned er der kun tidsbestilling. Der er mulighed for at booke tid til personligt fremmøde, telefonisk kontakt eller online møde. Tidsbestilling for december er rykket frem til torsdag d. 16/12 pga. lukkedage d. 23/12 og mellem jul og nytår. Første tidsbestilling i 2022 er torsdag d. 27/1.

Du er velkommen til at have en eller flere bisiddere med til samtalen. 

Kontakt

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Telefon: 8915 7103 (Telefontid tirsdage og torsdage kl. 10.00-11.30)
E-mail: fremskudtpsykiatri@randers.dk

Mails besvares tirsdage og torsdage i telefontiden.

Der er mulighed for at bestille tid til en borgersamtale med tolk. Kontakt Fremskudt rådgivning på telefon og/eller mail for yderligere oplysninger.

Rådgivning aften og nat

I dagtimerne kan du altid komme i kontakt med en sagsbehandler, din bostøtte, egen læge m.v., hvis du får en akut krise og har brug for omsorg, råd og vejledning.

Uden for kommunens åbningstid kan du komme i telefonisk kontakt med en medarbejder fra socialpsykiatrien i Randers Kommune, kan få rådgivning og vejledning, og hvis du ikke kan vente med at tale med nogen til næste dag.

Dagtimer efter kl. 15

Mandag til fredag mellem kl. 15:00-21:00
Lørdage, søn- og helligdage mellem kl. 8:00-21:00
Rådgivningstelefon Tlf. 24 90 07 83

Aften og nat

Alle ugens dage mellem kl. 21:00-8:00
Rådgivningstelefon Tlf. 24 90 09 11

I løbet af samtalen mellem dig og medarbejderen finder I sammen ud af, om du har brug for yderligere støtte.

Akut hjælp

Ved brug for akut psykiatrisk hjælp

 • Kontakt egen læge (inden for normal åbningstid).
 • Kontakt lægevagten - Tlf. 70 11 31 31 (træffes alle hverdage mellem kl. 16:00-8:00 - Lørdag, søndag og helligdage åben døgnet rundt).
 • Lægen/lægevagten kan henvise dig til en visiteret psykiatrisk modtagelse, hvor du kan få yderligere hjælp.
 • De visiterede psykiatriske modtagelser har åbent døgnet rundt.

Hvornår kan jeg benytte mig af en psykiatrisk skadestue?

Situationer med akut behov for psykiatrisk hjælp kan bl.a. være:

 • Tab af kontrol
 • Selvmordstanker
 • Voldsom angst eller depression
 • Reaktioner på en kriseoplevelse
 • Abstinenser

Psykiatrisk rådgivningstelefon

Psykiatrisk Rådgivningstelefon i Region Midtjylland tilbyder hele døgnet anonym rådgivning til patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation. Du kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon: 78 470 470. Bemærk alle telefonopkald optages og gemmes.