Boliger til socialt udsatte

Kommunen råder over et bredt udbud af botilbud til mennesker med særlige sociale problemer.

Det brede udbud af botilbud betyder, at du som borger kan få et tilbud, der er målrettet og individuelt tilpasset.

Tilbuddene omfatter en række skæve boliger, som er henvendt til forskellige målgrupper, der har svært ved at tilpasse sig de krav, der stilles i almene boligforeninger, permanente botilbud til socialt udsatte med et stort behov for støtte og omsorg og akuttilbud (forsorgstilbud) til mennesker, der er ramt af akut hjemløshed.