Boliger til socialt udsatte

Kommunen råder over et bredt udbud af botilbud til mennesker med særlige sociale problemer.

På grund af dette brede udbud af botilbud, kan den enkelte bruger få et tilbud, der er målrettet og individuelt tilpasset.

Tilbuddene omfatter akuttilbud (forsorgstilbud) til mennesker, der er ramt af akut hjemløshed, permanente botilbud til socialt udsatte misbrugere med et stort behov for støtte og omsorg og en række skæve boliger, som er henvendt til forskellige målgrupper, der har svært ved at tilpasse sig de krav, der stilles i almene boligforeninger.