Akutboliger

Mennesker med særlige sociale problemer, der pludselig står uden bolig, kan få et midlertidigt ophold i en af kommunens akutboliger.

I boligerne tilbydes der i første omgang akut hjælp som f.eks. mad, husly, tøj og et bad. Herefter tilbydes der hjælp og støtte til afklaring af økonomi, boligsituation, beskæftigelse, uddannelse og eventuel social støtte med henblik på at flytte i en egen bolig.

For opholdet betaler man en fast døgnpris.

Randers Kommune har to akutte botilbud:

  • Ungeherberget UP, der henvender sig til unge op til 25 år.
  • Forsorgshjemmet Hjørnestenen, der er rettet mod mennesker over 25 år.

Begge tilbud hører under Kirkens Korshærs Institutionstilbud.

Er man blevet hjemløs, kan man henvende sig personligt på Hjørnestenen. Der er mulighed for at henvende sig døgnet rundt.

Kontakt

Hjørnestenen, Kirkens Korshær
Søren Møllers Gade 5B
8900 Randers C
Telefon: 8915 7310
E-mail: hjornestenen@randers.dk