Blommevej

Blommevej består af 10 boliger og et fælleshus, hvor der ydes støtte efter §85 i lov om social service (SEL).

Boligerne på Blommevej drives efter lov om social service (SEL) § 85. Boligerne administreres efter almen boliglovgivning (§105).

Blommevej består af 10 fritliggende boliger og et fælleshus i det nordlige af Randers. Boligerne er 52 m2 og består af køkken/stuealrum, soveværelse og stort badeværelse.

Fælleshuset indeholder stue, køkken-alrum, personalefaciliteter og vaskeri.

Der er ansat 4 sundheds- og socialfaglige medarbejdere. Der er personaledækning på hverdage fra kl. 08.00-16.00 og i weekenden fra kl. 08.00-15.00.

Visitation til bolig og indsats på Blommevej foretages af myndighedsrådgiver i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, tlf. 8915 1515.

Kontakt

Blommevej
Blommevej 41 N
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 7189

Afdelingsleder
Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk

Formålet med indsatsen er at støtte op om borgerens positive udvikling og/eller vedligeholde et funktionsniveau på en sådan måde, at allerede opnåede færdigheder ikke mistes. Dette skal føre til, at borgeren mestrer eget liv i det omfang, borgeren kan, og at støtten gradvis tilpasses borgerens behov.

At vedligeholde og udvikle borgerens funktionelle færdigheder, sociale kompetencer og livsvilkår.

Målgruppen er voksne borgere med svære/komplekse psykiske problemer/diagnoser og et samtidigt misbrug.

Borgerne er karakteriseret ved at have en lav mestringsevne, og der er behov for en særlig tilrettelagt indsats, hvor borgerne dagligt har brug for støtte og hjælp.

Blommevej er et helhedstilbud, hvor der ydes støtte til at vedligeholde og udvikle færdigheder og sociale kompetencer.

Indsatsen er individuel tilrettelagt §85-støtte, hvor formålet er, at den enkelte borger bliver i stand til at leve et hensigtsmæssigt og selvstændigt liv som muligt.

Den faglige dokumentation foretages i Sensum ud fra de individuelt fastsatte udviklings- og vedligeholdelsesindsatsmål og § 141-handleplan.

  • Recovery-understøttende tilgang
  • Kognitiv tilgang
  • Neuropædagogisk tilgang
  • Udredning via sundhedsmodulet
  • Social og praktisk færdighedstræning
  • Motiverende samtale (MI)
  • Risikoprofil og risikovurdering
  • Skadesreducerende tilgang

Blommevej har fokus på at motivere og støtte borgerne i at udnytte deres ofte meget begrænsede potentiale i forhold til aktiviteter, uddannelse og beskæftigelse.

Personalet opfordrer borgerne til at benytte f.eks. SAM-foreningen, som er særligt udviklende aktivitetstilbud matchende Blommevejs målgruppe.

Personalet på Blommevej er tværfagligt sammensat af sundheds- og socialfaglige personaler.

Alle med erfaring og viden indenfor socialfaglige tilgange, psykiatri og misbrug.