Ladebo

De skæve boliger Ladebo udgør en fast base for mennesker med behov for social støtte, der har svært ved at bo tæt på andre.

De skæve boliger Ladebo er målrettet mennesker med misbrug, der er særligt stimulifølsomme og derfor har svært ved at tilpasse sig de regler og rammer, der er i et bofællesskab med andre mennesker. Samtidig hermed er personerne i målgruppen så fysisk og psykisk belastede, at de ikke kan klare sig i egen bolig.

Boligerne består af seks handicapvenlige boliger på hver 40 m2. Boligerne indeholder en lille entré, køkken, bad, soveværelse og stue. Hver bolig har desuden egen vaskemaskine og tørretumbler. Herudover er der et fælleshus, der benyttes til møder og fælles aktiviteter.

Boligerne er placeret i umiddelbar tilknytning til det permanente botilbud Ladegården, og beboerne i de skæve boliger modtager bostøtte herfra.

Hvordan søger du en ledig bolig i Ladebo?

Hvis du vil søge en bolig i Ladebo, kan du henvende dig til Socialafdelingen. Et visitationsudvalg/en rådgiver vil så vurdere dine muligheder for at komme i betragtning til en af boligerne.

Vi tilbyder

Beboerne i de skæve boliger Ladebo modtager social støtte fra Ladegården. Ladegårdens medarbejdere opsøger beboerne i husene hver dag, hvor der så er kontakt af varierende længde. Den sociale støtte i boligerne består af:

  • hjælp til praktiske opgaver.
  • hjælp til administration af økonomi.
  • hjælp til og ledsagelse til lægebesøg.
  • hjælp til medicin (også evt. substitutionsmedicin).
  • støtte til regelmæssig ernæring.
  • støtte til personlig hygiejne.
  • støtte til kontakt til pårørende og andre.
  • hjælp til rekreative aktiviteter.

Ladebos beboere har adgang til Ladegården hver dag i tidsrummet kl. 08:00 til 15:00. Der er blandt andet tilbud om, at beboerne i Ladebo kan deltage i Ladegårdens morgensamling med morgenmad hver dag kl. 10:00 alle ugens syv dage. Beboerne i Ladebo har desuden mulighed for at deltage i visse af Ladegårdens aktiviteter til jul, påske, sommerfest og høstfest.

Beboerne i Ladebo er repræsenteret i Ladegårdens brugerråd, og der holdes jævnligt brugerrådsmøder med beboerne i husene.