Ladegården

Ladegården byder på permanente botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, der har behov for massiv støtte, pleje og omsorg i hverdagen.

Målgruppen for det permanente botilbud for særligt socialt udsatte er mennesker med et stort forbrug af alkohol og/eller stoffer samt funktionsnedsættelser, der medfører et stort behov for pleje, omsorg og støtte. Beboerne har typisk også psykiske lidelser.

Den selvejende boform Ladegården er en institution under KFUM's sociale arbejde.

Hvis du vil søge en plads på Ladegården, kan du henvende dig til Socialafdelingen, som vil vurdere dine muligheder for at komme i betragtning til en af pladserne.

Kontakt

Ladegården
Marienborgvej 8
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 7330