Rådgivning og støtte

Hvis du har behov for rådgivning og støtte, så læs om mulighederne her.

Fremskudt Rådgivning

Fremskudt Rådgivning holder lukket følgende dage:

  • Torsdag d. 18/4-24 på grund af temadag
  • Tirsdag d. 26/3-24 og 28/3-24 (Skærtorsdag).

Vi åbner igen tirsdag d. 2/4-24

Vi glæder os til at tage imod jer i vores nye omgivelser.

Du kan møde op i Fremskudt Rådgivning og blive tilbudt en rådgivende samtale hvis du oplever forskellige udfordringer indenfor:

  • Psykisk sårbarhed der begrænser eller udfordrer din hverdag.
  • Hjemløshed eller akutte problemer i forhold til misbrug og/eller din boligsituation.

Vi kan rådgive dig om forskellige muligheder inden for en bred vifte af støttetilbud. Det kunne være:

  • Støtte i mindre grupper, sociale aktiviteter, individuelle støtteforløb, undervisningstilbud samt en lang række frivillige tilbud
  • Vejledning og støtte ved akut hjemløshed
  • Hjælp til at finde rundt i systemet.

I Fremskudt Rådgivning har vi intet forudgående kendskab til dig og dine udfordringer. Det betyder at vi ikke gennemlæser sagsakter på forhånd, men har du behov for det, kan de indgå til samtalen. Du kan møde forskellige fagpersoner til samtalen, for eksempel socialrådgivere, peer medarbejdere og mestringsvejledere.

Vi lægger vægt på dine egne ressourcer og tager udgangspunkt dine egne ønsker og dine behov her og nu. Vi bestræber os på at understøtte håb og potentiale for din egen udvikling hen imod at du bliver så selvstændig som muligt i et liv der giver mening for dig.

Som udgangspunkt skal du møde personligt op i Fremskudt Rådgivning, hvor du altid er velkommen til at medbringe en ledsager. Er du forhindret i at møde personligt, kan du tage kontakt til os i vores telefontid, så finder vi en løsning sammen med dig.

Telefontider

Tirsdage og torsdage: kl. 10.00-11:00

Åbningstider

Tirsdage og torsdage
Åben rådgivning: kl. 11.30-14.30
Obs: Sidste torsdag i måneden er det udelukkende tidsbestilling. 

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte
Gl. Hadsundvej 3, indgang A (Psykiatriens Hus).
8900 Randers C.

Torsdage i lige uger:
Åben rådgivning: kl. 10.00-11.30.

Slotsgården 5 (Kirkens Korshærs Varmestue)
8900 Randers C.

Digital Rådgivning efter aftale

Tirsdage: kl. 10.30-11.30 og kl. 12.00-13.30

Udgående møder efter nærmere aftale.

Du er velkommen til at have en eller flere bisiddere med til samtalen. 

Kontakt

Gl. Hadsundvej 3, indgang A (Psykiatriens Hus).
8900 Randers C
Telefon: 23 43 84 98
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

Mails besvares tirsdage og torsdage i telefontiden.

Der er mulighed for at bestille tid til en borgersamtale med tolk. Kontakt Fremskudt rådgivning på telefon og/eller mail for yderligere oplysninger.

Støttekontaktperson (SKP)

Støttekontaktperson-ordningen er målrettet de mest socialt udsatte og isolerede psykisk sårbare, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse (SEL § 99) over 18 år, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. For så vidt angår sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige psykiatriske diagnoser.

SKP-medarbejderens opgave er at skabe og opbygge kontakt til borgeren og medvirke til, at borgeren støttes til at modtage de tilbud om omsorg og støtte, som Randers Kommune og andre myndigheder tilbyder.

Borgeren er ikke nødvendigvis kendt af de sociale myndigheder på forhånd og der er således ikke tale om en visiteret ordning.

SKP-medarbejderen kan endvidere støtte borgeren i at benytte samfundets tilbud og de sociale hjælpesystemer, i det omfang borgeren har behov for disse.

SKP-medarbejderen kan bistå borgeren i kontakten med myndighederne og omverdenen.

Borgeren tilbydes og sikres anonymitet.

Hvor henvender jeg mig?

Alle kan henvende sig, når man selv ønsker hjælp, eller hvis man vil gøre opmærksom på et andet menneske, man er bekymret for. Det kan være naboer, pårørende, boligforeninger, viceværter, læger m.v.

Vi opsøger og tilbyder borgeren hjælp forskellige steder. Det kan være i egen bolig, på gaden, på bænke, i parker og andre samlingssteder. Når kontakten er opnået, tilbyder vi planlagte besøg, hvor borgeren end må ønske det.

Vi kan tilbyde og sikre borgeren retten til anonymitet. Det kan i nogle tilfælde være helt afgørende for overhovedet at kunne opnå kontakt, at der er mulighed for at være anonym. I forhold til den opsøgende indsats er muligheden for anonymitet personens garanti for, at dennes privatliv krænkes mindst muligt.

SKP-ordningen
Psykiatriens Hus
Gl. Hadsundvej 3
8900 Randers C
E-mail: SKP-ordningen@randers.dk

Anette Christensen
Tlf.: 21 65 65 86

Birgitte Frost
Tlf.: 51 97 98 57

Bodil Melthin Lind
Tlf.: 21 51 09 18

Afdelingsleder
Gine Nørager
Tlf.: 40 35 60 73
E-mail: gine.norager@randers.dk