Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

Center for Psykiatri og Socialt udsatte er i kontakt med omkring 1850 borgere med psykiske og sociale problemer.

Målgruppen er:

  • Borgere med alkohol- og stofmisbrugsproblemer
  • Psykiske sårbare og psykisk syge borgere
  • Socialt udsatte borgere.

Center for psykiatri og Socialt Udsatte beskæftiger ca. 200 medarbejdere og 15 ledere. Center for Psykiatri og Socialt Udsatte har et samlet årligt driftsbudget budget på ca. 135 mio.

Vores medarbejderstab består af socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker til sekretærer, peermedarbejdere, ergo- og fysioterapeuter, læger og en psykolog.