Væresteder for socialt udsatte

På værestederne modtager borgere med særlige sociale problemer mad, hjælp og socialt samvær med andre. De får mulighed for i eget tempo at forbedre deres livssituation på de områder, som de selv oplever som de vigtigste lige nu. Der er mulighed for aktiviteter, hvor de stille og roligt kan få hjælp til at vedligeholde og udvikle deres kompetencer.

Randers Kommune har tre væresteder målrettet socialt udsatte.