Perron 4

Perron 4 er et værested for mennesker med særlige sociale problemer, f.eks. hjemløshed, psykiske problemer og ensomhed.

Perron 4 er et uvisiteret værested for borgere over 25 år med særlige sociale problemer, f.eks. hjemløshed, psykiske problemer, ensomhed, misbrug mv.

Perron 4 tilbyder:

 • Støtte og hjælp til hverdagsmestring
 • Støtte til at skabe sammenhæng og forbedre sine livsvilkår
 • Socialt samvær og brobygning til aktiviteter
 • Sygeplejeklinik

Kontakt

Værestedet Perron 4
Jernbanegade 4D
8900 Randers C
Telefon: 8915 7000

Åbningstider
Mandag-fredag: Kl. 08.00-21.00
Lørdag: Kl. 08.00-16.00
Søndag (brugeråbent): Kl. 09.00-14.00

 

Afdelingsleder
Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk

Et uvisiteret samværs-og aktivitetstilbud med socialfaglig støtte.

Værestedet danner ramme for et omsorgsgivende og socialt fællesskab, hvor aktivitet og samvær er grundlaget.

Personalet har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse, og alle har opdateret socialfaglig viden inden for området.

Tilbud til alle borgere

 • Gratis morgenmad og mulighed for kostordning
 • Dyrlægehjælp halvårligt og gratis dyrefoder
 • Formidling af SAM´s aktiviteter og ture
 • NADA
 • Adgang til gratis tøj og mulighed for bad
 • Sygeplejeklinik
 • Henvisning til vederlagsfri smertelindrende tandbehandling ved socialtandpleje for særlig social udsatte

Støtte og hjælp til hverdagsmestring

 • Vejledning og støtte i forhold til hjemløshed, fastholdelse af bolig, administrationsaftaler, udsættelsessager, anskaffelse af bolig, indmeldelse i boligforening
 • Henvisning til fremskudt myndighedsrådgivning
 • Samarbejde og kontakt med andre instanser
 • Hjælp til post-forståelse, E-post/netadgang m.m
 • Brugerinddragelse i funktioner i værestedet, herunder brugervagt om søndagen og medhjælpende funktion i køkkenet/tøjkælderen
 • Akut problemknuser og fleksible handlingsorienterede støtteløsninger
 • Bisidderfunktion i huset i forbindelse med møder
 • Støttende og motiverende samtaler med borgerne
 • Koordinerende indsats/funktion i forhold til borgere og samarbejdspartnere
 • Værestedstilbud hvor der også er plads til bare "at være"
 • Social færdighedstræning i forhold til vejledning/støtte til bedre at håndtere sin kommunikation, hverdag og generelle liv
 • Formidling af kontakt til Det Grønlandske Hus

Perron 4 er et lavkravstilbud. Det er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte. 

Perron 4 betyder mere sammenhæng i den enkeltes hverdag. Ligesom Perron 4 bygger bro mellem forskellige aktører og instanser i samfundet og det enkelte menneske.

På Perron 4 drager man omsorg, både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende, men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv. 

Værestedet giver mulighed for samvær, personlig mestring og udvikling af sociale relationer, som sammen eller hver for sig er med til at gøre dagen i dag bedre og dermed håbet om, at i morgen også bliver bedre end i går. 

Borgeren vil i eget individuelle tempo og ud fra individuelle personlige kompetencer få hjælp til at forbedre sin livssituation ved hjælp af små skridt. Det kan være små skridt i form at tage et bad, få vasket sit tøj, spise, deltage på en tur.

På Perron 4 involveres alle, og der tages et behørigt hensyn til de svageste så yderligere udstødelse mindskes.

Der foretages altid en vurdering af medarbejdernormeringen. Som hovedregel er der en sikkerhedsnormering på 2 medarbejdere på arbejde af gangen, ellers aftales der en sikkerhedsforanstaltning i form af telefonisk kontakt til en medarbejder i nærheden.