Perron 4

Perron 4 er et værested for mennesker med særlige sociale problemer som hjemløshed, psykiske problemer og ensomhed.

Perron 4 er et værested fri for fordomme samt religiøse og politiske holdninger, hvor man bliver accepteret som man er, og hvor man kan være anonym, hvis man ønsker det.

Værestedet er anonymt og henvender sig til voksne over 25 år, der enten er hjemløse eller ikke magter at bruge deres bolig, er misbrugere, ensomme, angste eller har psykiske problemer. Der skal ikke visiteres til tilbuddet.

Perron 4 tilbyder:

  • støtte til at tage ansvar for eget liv
  • støtte til at skabe sammenhæng og forbedre livsvilkår
  • socialt samvær
  • omsorg og varme
  • diverse aktiviteter

Brugerne af Perron 4 har indflydelse fællesanliggender og aktiviteter via brugerrådsmøder.

Læs mere om Perron 4

Kontakt

Perron 4
Jernbanegade 4D
8900 Randers C
Telefon: 8915 7000

Åbningstider
Mandag-fredag: 08.00-22.00
Lørdag-søndag: 09.00-14.00

Leder
Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk