Gå på alle vejnavnene

Hvor godt kender du egentlig dit lokalområde? Er der steder du ikke har været?

Du kan planlægge en gåtur enten for dig selv eller hele familien, hvor I kommer rundt på alle vejene nær jer. På den måde kan det være, I kommer steder, som I aldrig har gået før.