Arbejdspladser

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - et gratis tilbud til din arbejdsplads.

Heidi Dyrholm fra Brødrene Dahl er uddannet sundhedsambassadør af Sundhedshøjskolen.

Sundhedshøjskolen tilbyder en indsats til offentlige og private arbejdspladser i Randers kommune med fokus på sundhed og trivsel. Vi udfører i samarbejde med jeres arbejdsplads en dybdegående undersøgelse blandt medarbejderne, som danner grundlag for implementering af indsatser til at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel samt reducere sygefravær.
Alle arbejdspladser er forskellige, og indsatserne er derfor skræddersyet og tilpasset netop jeres arbejdsplads.

Processen forløber typisk således:

 • Indledende møder og forventningsafstemning med ledelsen
 • Anonym spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne
 • Sundhedstjek og afklarende samtaler med medarbejderne
 • Sundhedshøjskolen udarbejder en rapport med anbefalinger om indsatser ift. eventuelle problemstillinger
 • Ledelse udarbejder i samarbejde med Sundhedshøjskolen en handleplan
 • På baggrund af handleplanen implementeres indsatserne
 • Evaluering og opfølgning efter 6 og 12 måneder

Ved at sætte sundhed på dagsordenen og arbejde med sundhed og trivsel på et strategisk niveau, bliver der skabt resultater, som gavner arbejdspladsen på kort og længere sigt. Indsatsen vil altid indeholde bevægelse i arbejdsdagen, da vi ved, at det har positive effekter både på den mentale og fysiske sundhed. Derudover kan der sættes fokus på øvrige sundhedstiltag som søvn, kost, rygestop, ergonomi, teambuilding eller andet.

Hvad får arbejdspladsen ud af det?

 • Kan give en årlig gevinst (ROI) på mellem 2,5 og 5 kr. for hver investeret krone
 • Nedsætter sygefraværet med op til 29 %
 • Øger produktiviteten med 6 %
 • Øger energien og det sociale fællesskab med 83 %
 • Nedsætter muskel-skelet-smerter
 • Bliver en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere
 • Godt image blandt kunder og i det lokale miljø - og dette vil kunne ses på bundlinjen!

Der skal blot investeres …

 • Indledende møder med ledelsen og relevante nøglepersoner
 • 30 min. sundhedstjek – og samtale pr. medarbejder
 • 5 minutter daglig bevægelse for medarbejderne
 • 3x3 timers uddannelse af sundhedsambassadører, ledere og mellemledere
 • Besvare spørgeskema og evaluering ved baseline, 6 måneder og efter 1 år.
 • 1 times kickoff-arrangement

Interesseret?

Lyder det som noget for dig og din arbejdsplads i Randers Kommune? Så kontakt sundhedskonsulent Ronja Jørgensen for mere information på e-mail ronja.jorgensen@randers.dk eller tlf. 24 23 48 85.

Hvem er med?

Sundhedshøjskolen har siden 2016 samarbejdet med arbejdspladser i Randers Kommune om bevægelse i arbejdstiden. Vi har i dag et fast samarbejde med flere arbejdspladser, alt sammen helt gratis for arbejdspladsen.

Vi har samarbejde med:

 • Randers Maskinfabrik
 • Ældrecenter Åbakken
 • Brødrene Dahl
 • Affald og genbrug, Randers kommune
 • Prodan
 • 3F
 • Borgerteam NV og SV, Randers kommune
 • Terneparken
 • Berry Superfos