Genoptræning

Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, får du i forbindelse med udskrivning eller undersøgelse en genoptræningsplan.

Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil vi kontakte dig, og oplyse om dine muligheder for genoptræning.

Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af genoptræningsplanen, dine ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken.

I Randers Kommune tilbyder vi genoptræning på Randers Sundhedscenter og i de tre ældreområder i kommunen. Hvis ikke vi kan tilbyde en tid til opstart af genoptræning inden for 7 dage, har du ret til at få dit forløb hos en privat leverandør. Du finder svar på de oftest stillede spørgsmål om det frie valg af genoptræning på mingenoptræning.dk

  • Genoptræningsplanen sendes fra hospitalet til kommunens koordinationsteam for genoptræning.
  • Inden for tre hverdage vil du blive kontaktet og orienteret om kommunens genoptræningstilbud.
  • Koordinationsteamet for genoptræning videresender din genoptræningsplan til det træningscenter, som skal varetage din genoptræning.

Vær opmærksom på, at du kan modtage indkaldelse til genoptræning via digital post.

Når du bliver kontaktet af en person fra koordinationsteamet for genoptræning, skal du vælge, hvor du vil have din genoptræning. Du oplyses om, hvor det er muligt for dig at genoptræne. Herunder finder du et kort over genoptræningsstederne.

Genoptræningsforløbet kan foregå individuelt eller på hold og indeholder som regel også selvtræning.

Dit genoptræningsforløb starter med en indledende samtale og en undersøgelse.

Herefter tilrettelægges genoptræningsforløbet ud fra dine egne mål, behov og fagpersonalets vurdering.

Et genoptræningsforløb strækker sig typisk over 2-3 måneder - afhængig af diagnose mv. Et forløb kan bestå af individuel træning kombineret med selvtræning i centerets træningslokale eller som et holdtræningsforløb.

Kørselsreglerne er kun gældende for borgere, der har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Reglerne for kørsel til genoptræning i kommunalregi forefindes i Sundhedsloven § 140.

Transport til og fra træningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.
I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få dækket dine udgifter til transport.

Fri transport

Du kan få fri transport til og fra træningsstedet, hvis du på grund af helbredsproblemer ikke kan benytte offentlige transportmidler. Det er terapeuten på træningsstedet, der vurderer, om du kan benytte offentlige transportmidler.
Efter aftale med dig bestiller terapeuten transport. Der kan være ventetid og samkørsel med andre personer.

Betalte udgifter til transport

Du kan få udgiften til transport til og fra det kommunale genoptræningssted betalt, hvis:

  • du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet, eller
  • du er pensionist

Det gælder for alle ture, at:

  • turen skal koste mere end 102 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 43 kr. tur/retur for pensionister (2019)
  • du kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, du har mulighed for at bruge
  • du kan få kørselsgodtgørelse svarende til det beløb, du ville have været berettiget til på det kommunale genoptræningscenter, kommunen har visiteret dig til.

Transport til træning i andre kommuner

Hvis du har valgt et træningssted i en anden kommune, dækker Randers Kommune udgifterne til transport svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning på det træningssted, som Randers Kommune har henvist til.

Sådan søger du om at få dine transportudgifter betalt

Du kan hente blanketten til befordringsgodtgørelse hos din trænende terapeut.

Du får summen af dine transportudgifter udbetalt, når du har afsluttet dit genoptræningsforløb.

Genoptræning efter sygdom

Hvis du har svært ved at klare de daglige gøremål, fordi du er blevet svækket under din sygdom, kan du få tilbud om genoptræning.

Genoptræningen uden genoptræningsplan er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse.

Genoptræningen foregår på områdecentrene i Randers Kommune, og du kan læse mere om det her.