Genoptræning

Har du en genoptræningsplan fra sygehuset f.eks. efter en operation? Eller har du brug for genoptræning efter sygdom?

Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset

Når kommunen har modtaget din genoptræningsplan, vil Koordinationsteamet for Genoptræning kontakte dig inden for 3 hverdage. Du vil blive oplyst om, hvor du kan få din genoptræning. Vær opmærksom på, at du kan blive kontaktet i e-boks.

Hvis ikke vi kan tilbyde en tid til opstart af genoptræning på et træningssted i kommunen inden for 7 dage, har du ret til at få dit forløb hos en privat leverandør. Du finder svar på de oftest stillede spørgsmål om det frie valg af genoptræning på mingenoptræning.dk

Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af genoptræningsplanen, fagpersonalets vurdering samt dine ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken. Forløbet kan foregå individuelt eller på hold og indeholder som regel også selvtræning. Et forløb strækker sig typisk over 2-3 måneder.

Transport til og fra genoptræningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra genoptræningsstedet. I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få dækket dine udgifter til transport. Her kan du læse om reglerne for kørsel til genoptræning.

Hvis du har brug for genoptræning efter sygdom

Pensionister og efterlønsmodtagere i Randers Kommune kan få tilbud om genoptræning, hvis de har svært ved at klare daglige gøremål efter et sygdomsforløb.

Genoptræningen foregår på områdecentrene i Randers Kommune, og du kan læse mere om det her.