Genoptræning

Har du en genoptræningsplan fra sygehuset f.eks. efter en operation? Eller har du brug for genoptræning efter sygdom?

Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset

Når kommunen har modtaget din genoptræningsplan, vil koordinationsteamet for genoptræning kontakte dig pr. telefon inden for 3 hverdage. Du vil blive oplyst om, hvor du kan få din genoptræning. Træningsstedet kontakter dig pr. telefon om en tid til opstart. Vær opmærksom på, at du kan blive indkaldt til opstart via e-Boks, hvis du ikke træffes via telefon.

Hvis ikke vi kan tilbyde en tid til opstart af genoptræning på et træningssted i kommunen inden for 7 dage, har du ret til at få dit forløb hos en privat leverandør. Du finder svar på de oftest stillede spørgsmål om det frie valg af genoptræning på mingenoptræning.dk

Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af genoptræningsplanen, fagpersonalets vurdering samt dine ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken. Genoptræningen er en tidsafgrænset samarbejdsproces mellem dig, eventuelt dine pårørende og personale. Genoptræningen kan foregå individuelt eller på hold og indeholder som regel også hjemmeøvelser.

Kørsel til genoptræning

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra genoptræningsstedet. I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri kørsel eller for at få dækket dine udgifter til kørsel.

Du kan få fri kørsel til og fra genoptræningsstedet, hvis du på grund af helbredsproblemer ikke kan benytte offentlige transportmidler. Det er terapeuten på genoptræningsstedet, der vurderer, om du kan benytte offentlige transportmidler.

Efter aftale med dig bestiller terapeuten kørsel. Der kan være ventetid og samkørsel med andre personer.

Du har mulighed for kørsel og befordringsgodtgørelse, hvis: 

  • du er pensionist, og udgifterne til transport til og fra træningsstedet med det billigste og mest forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 45 kr. (2023 takt)
  • du ikke er pensionist, afstanden til træningsstedet overstiger 50 km, og udgifterne til transport til og fra træningsstedet med det billigste og mest forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 108 kr. (2023 takst)

I Randers Kommune kan alle der er +65 år eller førtidspensionist købe et pensionistkort til Midttrafiks busser i Randers Kommune.  Du kan bruge kortet alle ugens dage, hele døgnet. Læs mere om Pensionistkort i Randers Kommune hos midttrafik.dk.

Hvis du har valgt et træningssted i en anden kommune, dækker Randers Kommune udgifterne til kørsel svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning på det træningssted, som Randers Kommune har henvist til.

Hvis du opfylder kriterierne for at får befordringsgodtgørelse, kan du hente blanketten til befordringsgodtgørelse hos din trænende terapeut.

Du får summen af dine kørselsudgifter udbetalt, når du har afsluttet dit genoptræningsforløb.

Hvis du har brug for genoptræning efter sygdom

Pensionister og efterlønsmodtagere i Randers Kommune kan få tilbudt genoptræning, hvis de efter et sygdomsforløb oplever betydeligt funktionstab og har fået svært ved at klare daglige gøremål.

Formålet med et genoptræningsforløb er, at du skal forbedre dit funktionsniveau og derved kunne klare din hverdag bedst muligt. Forløbet kan vare op til 3 måneder.

I samarbejde med en ergo- eller fysioterapeut sætter du et mål for genoptræningen. Ergo- eller fysioterapeuten vurderer løbende, om dit funktionsniveau fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Træningen består af øvelser, som medvirker til at styrke dine muskler, kondition, bevægelighed, balance, koordination samt tygge- og synkefunktion.

I forbindelse med genoptræning bliver der ofte udarbejdet et hjemmetræningsprogram, som det forventes, at du bruger i og efter træningsperioden.

For at få vurderet om du er berettiget til genoptræning, skal du kontakte Genoptræningscenter Randers på telefon 8915 8777.

Hvis du ikke kan få bevilget et genoptræningsforløb, vil du få vejledning om andre muligheder og om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Kørsel til genoptræning efter sygdom

Hvis du får bevilget genoptræning, bliver det samtidig vurderet, om du skal bevilges kørsel til træningen, eller om du kan transportere dig selv. Hvis du kan tage offentlig transport eller kan blive kørt af pårørende, kan du ikke bevilges kørsel.

Hvis du er bevilget kørsel, vil du blive samlet op af en bus og kørt til træningen.

Kørslen bestilles af de medarbejdere, der står for træningen, så du skal ikke selv gøre noget.

Der er en egenbetaling for kørsel på 15 kr. hver vej.

Du skal huske at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage i træningen – senest dagen før eller så hurtigt som muligt. Hvis du ikke melder afbud i tide, vil du blive opkrævet penge for kørsel.

Din funktionsevne og dit behov for kørsel revurderes løbende af de medarbejdere, der står for træningen. Hvis din funktionsevne bliver værre, kan kørsel bibeholdes eller bevilges. Hvis din funktionsevne derimod bliver bedre, kan kørsel måske droppes.

Hvis du har spørgsmål om kørsel, skal du kontakte de medarbejdere, som står for den træning, du deltager i.

Genoptræningssteder

Genoptræningen foregår på:

Randers Sundhedscenter
Biografgade 3, 8900 Randers C
Telefon: 8915 2920

Genoptræningscenter Randers – Nellemann-bygningen
Hospitalsgade 8A, 8900 Randers C
Telefon: 8915 8777
Afbud til taxa: 2046 6243

Genoptræningscenter Tirsdalen
R. Hougaards Vej 42 B, 8960 Randers SØ
Telefon: 8915 8777
Afbud til taxa: 2046 6243