Forløbskoordinator for senhjerneskadede

Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Derfor kan du få hjælp af en forløbskoordinator.

Hvad kan en forløbskoordinator hjælpe med?

  • Samtale med borger og/eller pårørende om situationen
  • Orientering om kommunens tilbud til borgere med senhjerneskade og deres pårørende
  • Hjælp til at koordinere rehabiliteringsforløbet
  • Kontakt til relevante fagpersoner
  • Hjælp til at formidle kontakt til aktivitets- og fritidstilbud
  • Rådgivning og vejledning i forhold til hverdagen og ændrede livsvilkår
  • Vejledning ift. sygemelding/jobsituation

Kontaktpersoner

For erhvervsaktive borgere

Forløbskoordinator
Anne-Britt Møller Roesen
Telefon: 8915 2967
E-mail: amnr@randers.dk

Randers Sundhedscenter Thors Bakke
Rehabiliteringsenheden
Biografgade 3
8900 Randers C

For pensionister eller efterlønnere

Forløbskoordinator
Charlotte Skaarup
Telefon: 8915 2772
Mobil: 2046 7629
E-mail: charlotte.skaarup@randers.dk