Forløbskoordinator for senhjerneskadede

Hvis du bliver ramt af en hjerneskade, kan du få hjælp af en forløbskoordinator.

Tilbuddet er både til børn og voksne med senhjerneskade.

Hvad kan en forløbskoordinator hjælpe med?

  • Samtale med borger og/eller pårørende om situationen
  • Orientering om kommunens tilbud til borgere med senhjerneskade og deres pårørende
  • Hjælp til at koordinere rehabiliteringsforløbet
  • Kontakt til relevante fagpersoner
  • Hjælp til at formidle kontakt til aktivitets- og fritidstilbud
  • Rådgivning og vejledning i forhold til hverdagen og ændrede livsvilkår
  • Vejledning ift. sygemelding/jobsituation.

Kontaktpersoner

For børn og erhvervsaktive borgere

Forløbskoordinator
Anne-Britt Møller Roesen
Telefon: 8915 2967
E-mail: amnr@randers.dk

Randers Sundhedscenter Thors Bakke
Rehabiliteringsenheden
Biografgade 3
8900 Randers C

For pensionister eller efterlønnere

Forløbskoordinator
Jill Borup Rasmussen
Telefon: 2046 7629
E-mail: jill.borup.rasmussen@randers.dk