Forløbskoordinator

Forløbskoordinatoren skal hjælpe med at skabe sammenhæng i den indsats, der tilbydes borgeren med kræft.

Forløbskoordinatoren tilbyder dig:

 • nogen at tale med om det at have kræft
 • hjælp til at afklare en arbejdssituation
 • hjælp til at få fysisk genoptræning og motion
 • hjælp til pårørende
 • hjælp til praktiske spørgsmål
 • hjælp til at få kontakt med fagfolk og frivillige på hospital, i kommunen, hos praktiserende læge og Kræftens Bekæmpelse

Hvem kan kontakte en forløbskoordinator?

 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Den behandlende hospitalsafdeling
 • Pårørende
 • Borgerens egen læge
 • Andre fagpersoner som borgeren er i kontakt med

Kontakt forløbskoordinatorerne

Anja Gjettermann
Telefon: 2363 9776
E-mail: ag@randers.dk

Charlotte Juhl
Telefon: 5148 8270
E-mail: cju@randers.dk

Video om kræftkoordination