Forløbskoordinator

Randers Kommune tilbyder borgere med senhjerneskade kontakt med en forløbskoordinator.

At blive ramt af en senhjerneskade kan være svært for både den ramte og de pårørende. I en sådan situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Derfor tilbyder Randers Kommune støtte i form af en forløbskoordinator.

Hvilken støtte kan man få?

  • Samtale med borger og/eller pårørende om situationen
  • Orientering om kommunens tilbud til borgere med senhjerneskade og deres pårørende
  • Hjælp til at koordinere rehabiliteringsforløbet
  • Kontakt til relevante fagpersoner
  • Hjælp til at formidle kontakt til aktivitets- og fritidstilbud
  • Rådgivning og vejledning i forhold til hverdagen og ændrede livsvilkår
  • Vejledning ift. sygemelding/jobsituation

Kontaktpersoner

For borgere under 65 år

Forløbskoordinator
Anne-Britt Møller Roesen
Telefon: 8915 2967
E-mail: amnr@randers.dk

Randers Sundhedscenter Thors Bakke
Rehabiliteringsenheden
Biografgade 3
8900 Randers C

For borgere som bor på et områdecenter eller er over 65 år

Forløbskoordinator
Louise Jungersen
Telefon: 8915 2772
Mobil: 2046 7629
E-mail: louise.jungersen@randers.dk

Svalevej 11, Assentoft
8960 Randers SØ

Video: Hjerneskadet - og hvad nu?