Tilbud til foreninger

Idrætsforeninger og lignende har flere muligheder i Randers Kommune, når det drejer sig om nikotin og rygning.

Nikotin- og røgfri miljøer

Randers Sundhedscenter hjælper med at invitere foreningens medlemmer ind til et nikotin- og røgfrit miljø vha. bl.a. skiltning og oplysning.

Oplæg til foreningens medlemmer

Kontakt Randers Sundhedscenter hvis foreningen ønsker, at en rygestoprådgiver kommer hos jer og holder oplæg om nikotin og rygning– f.eks. hvordan det har indflydelse på sportspræstationer, hvad et nikotin -og rygestop kan give af positive oplevelser og påvirkninger fysiologisk og psykologisk, eller hvordan medlemmerne kan støtte hinanden i et nikotin- og røgfrit miljø.

Gratis nikotin- og rygestophold i foreningen

Vi tilbyder også hjælp til nikotin- og rygestop til foreningens medlemmer, hvis foreningen kan samle en gruppe á minimum 10 deltagere, som ønsker at arbejde med deres nikotin- og rygevaner. Et nikotin- og rygestophold varer typisk 6 uger med et møde én gang ugentligt á 1½-2 timers varighed. Vi afholder hold i foreningen eller i Randers Sundhedscenter alt efter jeres ønsker og behov. Holdet tilrettelægges på et tidspunkt, som passer medlemmerne og vores rådgivere. Tilbuddet er gratis for både foreningen og medlemmerne.

Kontakt

Uanset hvilken mulighed du vil benytte, kan du kontakte Ronja Jøker Jørgensen på tlf. 24 23 48 85 eller sende en mail til kvit@randers.dk.