Behandlingsdom

Hvis man bliver dømt for spirituskørsel, kan man få en dom med vilkår om alkoholbehandling.

Allerede før domsafsigelse kan man tale med Kriminalforsorgen og opsøge Alkoholafdelingen for at få afklaret, om behandling er relevant, men det er dommeren, der tager stilling til evt. vilkår om alkoholbehandling.

Får man en dom med vilkår om alkoholbehandling, er der tale om et struktureret og kontrolleret forløb i Alkoholafdelingen. Behandlingens varighed fastlægges i dommen, og man skal være indstillet på at deltage aktivt i forløbet og være motiveret for at ændre sine alkoholvaner.

Behandlingen er ikke frivillig, og man kan være nødt til indimellem at tage fri fra arbejde for at kunne følge den.

Det er ikke muligt at være anonym, og der vil gennem hele forløbet være et samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og Kriminalforsorgen. Samarbejdet skal sikre, at behandlingen følges, og at dommen dermed opfyldes.