Hvornår er man afhængig?

I Rusmiddelcenter Randers vurderer vi, om du har udviklet afhængighed, ud fra WHO’s afhængighedskriterier.

Man kan godt være misbruger/storforbruger uden at være afhængig, ligesom man kan være afhængig uden at være misbruger/storforbruger. Endelig kan man være begge dele. Misbrug af et rusmiddel kan optræde i en periode af ens liv, fx ungdommen. Man drikker eksempelvis alkohol i weekenderne i så store mængder, at det må betragtes som et storforbrug. Søndag aften stopper man drikkeriet og får derefter ikke alkohol resten af ugen. I dette tilfælde er der tale om misbrug/storforbrug, ikke afhængighed.

Ifølge den norske psykolog Frid Hansen kan et misbrug også defineres således:

  • Når brugen af et rusmiddel virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner som skal varetages i familien.
  • Når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af den andens misbrug.

WHO's kriterier for afhængighed

I Rusmiddelcenter Randers vurderer vi om du har udviklet afhængighed ud fra, WHO’s afhængighedskriterier.

Kan du svare ja til 3 ud af følgende 6 kriterier har du udviklet afhængighed:

  • Trang – fysisk eller psykisk oplevet trang til alkohol/stoffer
  • Svækket evne til at styre indtagelsen og til at standse eller nedsætte brugen
  • Abstinenssymptomer eller alkohol-/stofindtagelse for at ophæve eller undgå disse
  • Toleranceudvikling – stigende forbrug over en længere periode
  • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
  • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. Dvs. fortsat indtag trods viden om negative konsekvenser ved forbruget.