Igangværende projekter

Her kan du læse om de projekter, der aktuelt er i gang i Randers Sundhedscenter.

Projektet er et samarbejde mellem Sundheds- og Socialområdet og det en del af Sundhedsstyrelses pulje ”Den nationale diabetes-handlingsplan”.

Projektets ene formål er at favne og rekruttere udsatte borgere bedre på sundhedscentret, gennem brobygning til de kommunale indsatser som målgruppen i forvejen benytter sig af. Formålet opfyldes gennem ansættelse af en sygeplejerske på Sundhedscentret. Hun møder borgeren i vante omgivelser på Rusmiddelcentret, Psykiatriens hus samt 4 støttecentre, for at danne en relation til vedkommende. Denne relation har til formål at bygge bro til Sundhedscentret og det øvrige sundhedsvæsen, med sygeplejersken som rød tråd i borgerens forløb.

Projektets andet formål defineres af Sundhedsstyrelsen. De ønsker at opnå erfaring med et nyt screeningsværktøj i form af et spørgeskema til tidlig opsporing af mennesker i risiko for at have eller udvikle type 2 diabetes.

Du kan prøve screeningsværktøjet her: Test din risiko

Projektperioden er 1. juli 2019 til 1.oktober 2021 med cirka 1,2 mio. kr. bevilget.

Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, kan du kontakte projektsygeplejerske Anne.mette.hagsten@randers.dk

Et forløb for dig, der oplever symptomer på stress

Oplever du en ubalance mellem de krav, der er i din hverdag og de ressourcer, du har. Hvis ja, er du måske stresset, hvilket er en naturlig reaktion. Stress kan komme til udtryk ved bl.a. søvnproblemer, koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse, kropslig uro, irritabilitet, angst og ændrede spise– og drikkevaner.

Læs mere om projektet her

 

Har du lyst til at arbejde med dig selv, og ønsker du forandringer i din livsstil fremover? Så er 'Min livsstil i balance' måske noget for dig. På forløbet får du redskaber og metoder til bedre at tage vare på dig selv både fysisk og mentalt.

”Tobaksfrit Liv” er et samarbejdsprojekt med Center for Psykiatri og Socialt Udsatte omkring rygestop til borgere tilknyttet centret. Projektet er en del af Sundhedsstyrelsens pulje ” ’Styrket rygestoptilbud til udsatte borgere” – Rygestoppuljen 2020 – 2023.

Projektet har fået tildelt ca. 2,8 mio. til indsatsen. Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder Jannie.Martensen@randers.dk

”But Why Randers” er et intensivt tobaksforebyggende projekt. Projektet kører i 2021 og har især fokus på at understøtte uddannelsernes implementeringen af tobaksfri skoletid fra sommerferien 2021.

Udvalgte Ungdoms- og Erhvervsskoler i Randers Kommune deltager i projektet. Derudover afprøves den skolebaserede indsats X:IT på én af kommunens folkeskole, for herigennem at indsamle erfaringer med en systematisk indsats i udskolingen.

Slutteligt har projektet fokus på afprøvning af forskellige tiltag ift. at skabe flere røgfrie miljøer i Randers Kommune bl.a. afsøges muligheder i at arbejde med tobaksfrie idrætsforeninger. Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder Jannie.Martensen@randers.dk

Tandreguleringsafdelingen og røntgenafdelingen på Tandlægeskolen i Aarhus forsker i effekten af 3D-scanningsbilleder af fejllejrede overkæbehjørnetænder versus almindelig teknik. Formålet er at finde ud af om det har nogle konsekvenser for behandlingsplanlægningen. 

Sammen med Københavns Tandlægeskole afprøves ny teknik, der kan forebygge rodbehandlinger.

Gradvis ekscavering (delvis fjernelse af blødt tandvæv) af caries "one step" versus samme "two step".

Man ønsker at undersøge, om det at gå ned i en tand én gang er bedre end to gange - som er det, man anbefaler lige nu.

Fire medarbejdere, to tandlæger og to tandplejere deltager i SEALANT-DK.

Dette er en opfølgning på SEAL-DK, der var det forskningsprojekt, som gør, at der lakeres over caries. SEALANT-forskningen afprøver seks forskellige lakeringsmaterialer.

Det er Tandlægeskolen i København, der styrer projektet.