Om Randers Sundhedscenter

Randers Sundhedscenter samler regionale, kommunale og private sundhedsaktørers tilbud under samme tag.

Randers Sundhedscenter er en unik konstruktion. Bag denne konstruktion ligger et ønske om at skabe et sundhedscenter, som har fokus på at arbejde for at sikre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne i Randers Kommune.

Dette kræver, at der er et stærkt fagligt miljø samt en vilje til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem de involverede sektorer.

Det betyder, at aktørerne i sundhedscenteret forpligtiger sig til at arbejde for:

  • at sundhedscenteret bidrager til at tænke sundhed ind i alle livets forhold
  • at sundhedscenteret er i front på områder som forebyggelse og sundhedsfremme
  • at borgeren er i centrum - fokus på det hele menneske
  • at medvirke til at borgerne undgår at blive patienter
  • at målrette indsatsen mod områder, hvor der er dokumenteret behov og effekt af indsatsen
  • at tilbyde specielle ydelser af særlig høj kvalitet i samarbejde med aktørerne i sundhedscenteret,
  • at skabe netværk mellem relevante sundhedsprofessionelle aktører.

Borgeren i centrum

Hovedaktøren er borgeren, som selv tager initiativer og medvirker i aktiviteter, der fremmer livskvalitet og sundhed i hverdagslivet.

Formålet med at arbejde sundhedsfremmende er at øge borgerens mulighed for og lyst til at leve et sundt liv ved at kunne håndtere belastninger og udfordringer i hverdagslivet.

Det er en vigtig parameter, at både offentlige og private aktører i sundhedscenteret vil arbejde projektorienteret og tværfagligt. Det er et krav, at faggrupperne har relevant uddannelse (for sundhedspersonale ved autorisation af Sundhedsstyrelsen).