Sygesikringsgruppe

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i.

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.  

Sikringsgruppe 1

 • er tilmeldt en praktiserende læge
 • skal have henvisning fra praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog

Hvis du er i sikringsgruppe 1, skal du have en henvisning fra din praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Du skal dog ikke have en henvisning hos øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få behandling hos praktiserende læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at den praktiserende læge/speciallæge skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

Hvis du er i sikringsgruppe 1, må praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og fysioterapeuter kun tage den overenskomstaftalte pris for din behandling.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra din regning før, at du betaler.

Sikringsgruppe 2

 • er ikke tilmeldt en bestemt læge
 • skal ikke have henvisning til speciallæger
 • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen.

Hvis du er i sikringsgruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger. Du skal dog have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Der kræves ikke henvisning til kiropraktorer, tandlæger eller tandplejere, uanset om du er i sikringsgruppe 1 eller 2.

Vær opmærksom på, at du som gruppe 2-sikret kan få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Din praktiserende læge skal vurdere dit behov for behandling, hvis din speciallæge mener, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret.

Psykologer skal have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud. Speciallæger, tandlæger, tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer behøver ikke at have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud. 

Praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling for patienter i sikringsgruppe 2. Hvis du er i sikringsgruppe 2, skal du selv betale forskellen, hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen.

Hvis du er i sikringsgruppe 2, får du samme tilskud, som en patient i sikringsgruppe 1 får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet ved at henvende dig til din kommune.

 • Børn under 15 år følger som udgangspunkt deres forældres (forældremyndighedsindehaver eller værge) valg af læge og sikringsgruppe.
 • Har forældrene valgt hver sin læge, kan forældrene beslutte, hvilken læge barnet skal følge.
Ønske om anden læge eller sikringsgruppe
 • Forældrene kan vælge en anden læge til barnet end forældrenes.
 • Forældrene kan ligeledes vælge en anden sikringsgruppe til barnet end forældrenes.

Unge mellem 15 og 18 år kan selv vælge sikringsgruppe via digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft fra den dato du har valgt. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Du kan også henvende dig til borgerservice.

OBS! Betaling for sundhedskort med MobilePay er desværre ikke muligt i øjeblikket. Vi arbejder på at løse problemet

Sikringsgruppe 2 - udbetaling af refusion 

Hvis du er omfattet af sikringsgruppe 2 og går til en læge, speciallæge eller behandler, der ikke har overenskomst med sygesikringen, kan du søge om tilskud til behandlingen.

Du skal i første omgang betale hele regningen selv og derefter sende den via Digital Post til Folkeregistret via dette link:

Send regning til Randers Kommune

Lægen/behandleren skal have kvitteret for, at regningen er betalt. Derudover skal regningen vise:

 • Hvilket lægefagligt speciale, der er tale om
 • Hvilken behandling, der er givet
 • Tidspunktet for behandlingen
 • Hvad behandlingen har kostet

 

Hvor meget kan du få i tilskud?

Dit tilskud svarer til det, der ydes til patienter i sikringsgruppe 1. Det betyder, at tilskuddets størrelse er afhængig af den behandling, du har fået, samt hvilken takst, der er gældende på behandlingstidspunktet.

Du får ikke tilskud til alle typer behandlinger, og tilskuddets størrelse kan ændre sig efter et bestemt antal behandlinger.

Sagsbehandling

Du kan forvente op til en måned i sagsbehandling.

Når vi har behandlet din sag, modtager du en opgørelse over dit tilskud i din digitale postkasse.

Tilskuddet indsættes på din NemKonto.