Synsvanskeligheder

Synet har betydning for børns udvikling. Nedsat syn kan have konsekvenser for barnets motoriske udvikling og læsefærdigheder.

Hvis barnet har nedsat syn, vil det ofte vise sig ved, at barnets motoriske udvikling er lidt forsinket. Barnet går måske og snubler, har en dårligt udviklet finmotorik eller har svært ved at koncentrere sig, når der f.eks. bliver læst højt af billedbøger eller selv skal læse.

Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempo. Derfor behøver sen udvikling ikke at være tegn på nedsat syn, men det kan være det.

Hvis du har mistanke om at dit barns syn er nedsat kan du få det undersøgt hos sundhedsplejen, egen læge eller en optiker.

Børn under 6 år skal vurderes hos egen læge eller øjenlæge

Skolebørn kan få lavet en synsprøve hos deres skolesundhedsplejerske. Ved synsvanskeligheder henvises videre til øjenlæge eller optiker.

Alle skolebørn tilbydes en synsprøve i 0. og 6. klasse.

Børn med synsvanskeligheder har mulighed for at blive henvist til Synssamarbejde Midt for specialiseret hjælp.