Børn 0-1 år

Sundhedsplejen i Randers Kommune har tilbud til både førstegangsforældre og flergangsforældre.

 • Evt. graviditetsbesøg
 • Familieiværksætterne
 • Hjemmebesøg 3-5 dage efter fødslen
 • Yderligere 2 hjemmebesøg inden barnets 5 ugers undersøgelse ved egen læge
 • Hjemmebesøg i barnets 2.-3. levemåned
 • 4-6 måneders besøg for familier der ikke er med i Familieiværksætterne
 • Hjemmebesøg i barnets 8.-10. levemåned
 • Hjemmebesøg 3-5 dage efter fødslen
 • Der tilbydes derefter 2 hjemmebesøg inden barnets 5 ugers undersøgelse ved egen læge
 • Hjemmebesøg i barnets 2.-3. levemåned
 • Hjemmebesøg i barnets 8.-10. levemåned

Er der særlige problemstillinger, har sundhedsplejersken mulighed for at tilbyde ekstra hjemmebesøg.

Småbørnsklinikken i Randers Sundhedscenter, Thors Bakke kan alle forældre med små børn få hjælp og vejledning af en sundhedsplejerske. Kan spørgsmålene ikke afklares i telefonen, tilbydes en konsultation i klinikken. Telefon: 2381 5733

Mødre med særligt vanskelige udfordringer i forhold til amning kan henvises via egen sundhedsplejerske til en af sundhedsplejens ammerådgivere, som alle er IBCLC certificerede.

ADBB screening er et redskab, hvor barnets sociale udvikling og følelsesmæssige trivsel vurderes.

Barnets tidlige sociale samspil har betydning for barnets fremtidige sociale relationer. Det hjælper også barnet til at udvikle evnen til at håndtere stressede situationer. Og til at regulere negative følelser senere i livet.

Er barnets udvikling udfordret, kan I få råd og vejledning i at støtte barnets fortsatte udvikling bedst muligt.

ADBB screeningen udføres i samspil imellem jeres barn og sundhedsplejersken. Den består af en vurdering af følgende 8 parametre:

1. Ansigtsudtryk
2. Øjenkontakt
3. Generelt aktivitetsniveau
4. Selvstimulerende adfærd
5. Vokalisering
6. Reaktionstid ift. stimulation
7. Evne til at indgå i en relation
8. Evnen til at tiltrække og fastholde opmærksomheden

ADBB screeningen udføres i 2-3 mdr. besøget, i 8-10 mdr. besøget og derudover efter behov.

Sundhedsplejen tilbyder nybagte mødre at komme i en mødregruppe, hvor man kan lære andre familier med børn at kende og udveksle erfaringer. Sundhedsplejersken etablerer mødregrupper i dit område. 

Sammen med jer forældre samarbejder sundhedsplejersken efter behov med eksempelvis:
 • Jordemødre
 • Praktiserende læger
 • Øre-, næse- og halslæger
 • Dagsinstitutioner
 • Socialrådgivere i Myndighedscenter
 • Familiecenteret
 • PPR

 

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske med praksiserfaring fra for eksempel børne- og barselsafdelinger. Derudover har vedkommende en 1½-årig specialuddannelse til sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at iagttage og vurdere børn og unges udvikling, familiens sundhed og trivsel, samt opspore sygdom og fejludvikling.