Børn 0-1 år

Sundhedsplejen i Randers Kommune har tilbud til både førstegangsforældre og flergangsforældre.

 • Evt. graviditetsbesøg
 • Familieiværksætterne
 • Hjemmebesøg 3-5 dage efter fødslen
 • Yderligere 2 hjemmebesøg inden barnets 5 ugers undersøgelse ved egen læge
 • Hjemmebesøg i barnets 2.-3. levemåned
 • 4-6 måneders besøg for familier der ikke er med i Familieiværksætterne
 • Hjemmebesøg i barnets 8.-10. levemåned.
 • Hjemmebesøg 3-5 dage efter fødslen
 • Der tilbydes derefter 2 hjemmebesøg inden barnets 5 ugers undersøgelse ved egen læge
 • Hjemmebesøg i barnets 2.-3. levemåned
 • Hjemmebesøg i barnets 8.-10. levemåned.

Er der særlige problemstillinger, har sundhedsplejersken mulighed for at tilbyde ekstra hjemmebesøg.

Småbørnsklinikken i Randers Sundhedscenter, Thors Bakke kan alle forældre med små børn få hjælp og vejledning af en sundhedsplejerske. Kan spørgsmålene ikke afklares pr. telefon, tilbydes du en konsultation i klinikken. Telefon: 2381 5733.

Mødre med særligt vanskelige udfordringer i forhold til amning kan henvises via egen sundhedsplejerske til en af sundhedsplejens ammerådgivere, som alle er IBCLC-certificerede.

Sundhedsplejen tilbyder nybagte forældre at komme i en mødregruppe eller fædregruppe, hvor man kan lære andre familier med børn at kende og udveksle erfaringer. Sundhedsplejersken opstarter grupperne.

Hvis du som far ved, at du gerne vil i en fædregruppe? Giv din sundhedsplejerske besked i god tid inden din barsel.

Sammen med jer forældre samarbejder sundhedsplejersken efter behov med eksempelvis:

 • Jordemødre
 • Praktiserende læger
 • Øre-, næse- og halslæger
 • Dagsinstitutioner
 • Socialrådgivere i Myndighedscenter
 • Børne- og ungecentret
 • PPR.

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske med praksiserfaring fra for eksempel børne- og barselsafdelinger. Derudover har vedkommende en 1½-årig specialuddannelse til sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at iagttage og vurdere børn og unges udvikling, familiens sundhed og trivsel, samt opspore sygdom og fejludvikling.