Børn 1-5 år

Familier kan altid kontakte sundhedsplejen ved behov for rådgivning og vejledning, også efter de fastlagte besøg.

Sundhedsplejen i Randers er desuden konsulent i dagplejen og daginstitutioner i Randers Kommune i forhold til generelle problemer, hygiejne og smitsomme sygdomme.

Når jeres barn er mellem 2 og 3 år, inviteres I til en forældreaften. Her kan I få råd og vejledning i helt almindelige hverdagssituationer med et barn i selvstændighedsalderen.