Glad for mig

Trivsels- og selvværdsgruppe for børn i 4. – 6. klasse med overvægt

Sundhedsplejen tilbyder et gruppeforløb for børn i 4. – 6- klasse med overvægt. Tilbuddet er for børn, som vil have gavn af at blive støttet til bedre selvværd og kropsglæde. I gruppen vægter vi tryghed og fællesskab højt. Gruppeforløbet kan evt. efterfølges af forløb i vores overvægtsklinik.

I børnegruppen mødes vi 8 gange. Vi mødes i Randers Sundhedscenter på mandage kl. 15 – 16.30.

Der er ca. 9 børn i gruppen, både piger og drenge.

Hver gang er vi to sundhedsplejersker med. Vi har planlagt forskellige aktiviteter, hvor vi bl.a. arbejder med selvværd og kropsglæde. Der er både øvelser, hvor vi snakker sammen og øvelser, hvor vi er aktive sammen. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt og trygt at være med i gruppen.

Barnet støttes i gruppeforløbet til at igangsætte en positiv forandring sammen med de andre børn. Samtidigt inviteres I forældre sammen med jeres barn til to individuelle familiesamtaler. Her drøfter vi, hvordan I kan understøtte jeres barns udvikling og skabe sunde rammer for jeres familie.

I inviteres desuden til en forældreaften sammen med de øvrige forældre – uden børn. Her vil vi snakke om det at lave livsstilsændringer i en familie, og alle de udfordringer der kan være forbundet med det.

Vi anbefaler, at begge forældre – så vidt muligt – deltager i både de to familiesamtaler og forældreaftenen. I forældre er helt uvurderlige ift. at hjælpe jeres barn til at skabe forandringer.

Efter forløbet inviteres I til opfølgning efter 3 og 6 måneder.

Næste gruppeforløb starter op midt i oktober eller mandag i uge 43

Kontakt sundhedsplejerske Rikke Bahnsen. På tlf. 23 25 65 59, for at høre mere og tilmelde jer.