Vejledning til institutioner og skoler

Find vejledninger til forskellige problematikker for institutions- og skolebørn.

Her er samlet relevante sundhedsfaglige links fra Sundhedsstyrelsen og andre offentlige institutioner, som kan hjælpe til, hvordan man skal forholde sig omkring forskellige problematikker i arbejdet med børn og skolebørn.

Fagligt selskab for sundhedsplejersker og Apotekerforeningen har lavet fire kortfilm om lus og vejledning i kæmning m.m.

Se filmene her.

Andre relevante links om lus

Luseguiden - hvordan ser lus ud?

Sundhedsstyrelsens vejledning om hovedlus

Sådan kæmmer du lus ud af håret

Se nedenstående links for anbefalinger om kost i daginstitutioner.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger til sund frokost i daginstitutioner

Andre relevante links

Alt om kost

Fødevareallergi

En del børn er i medicinsk behandling og bliver således også medicinerede når de er i institution/dagpleje. Det kan enten dreje sig om, at de får fast behandling (f.eks astmamedicin) eller behandling ved behov (f.eks. stesolid ved kramper).

Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Medicingivning i skoler, dagtilbud m.v.

Kort vejledning i inhalationsteknik ved astmabehandling af småbørn