Vejledning til institutioner og skoler

Find vejledninger til forskellige problematikker for institutions- og skolebørn.

Her er samlet relevante sundhedsfaglige links fra Sundhedsstyrelsen og andre offentlige institutioner, som kan hjælpe til, hvordan man skal forholde sig omkring forskellige problematikker i arbejdet med børn og skolebørn.

Fagligt selskab for sundhedsplejersker og Apotekerforeningen har lavet fire kortfilm om lus og vejledning i kæmning m.m. Se filmene på Apoteket.dk.

Luseguiden - hvordan ser lus ud?

Sundhedsstyrelsens vejledning om hovedlus

En del børn er i medicinsk behandling og bliver således også medicinerede når de er i institution/dagpleje. Det kan enten dreje sig om, at de får fast behandling (f.eks. astmamedicin) eller behandling ved behov (f.eks. stesolid ved kramper).

Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Astmabehandling af småbørn

Oplever I problemer med børns tandpleje henvises til:

Tandplejen
Randers Sundhedscenter Thors Bakke
Biografgade 3
8900 Randers C
Telefon: 8915 8700 - Telefontid på hverdage kl. 08.00-10.00
E-mail: tandplejen@randers.dk