Bedøvelse

Det kan medvirke til at gøre tandlægebesøget til en god oplevelse at vide, at behandlingen kan foregå helt uden smerter.

I Tandplejen er vi opmærksomme på, hvor svært det kan være at lægge sig i tandlægestolen.

Til at opnå en smertefri behandling har vi flere muligheder.

Overfladebedøvelse

En bedøvende salve som smøres på overfladen lige dér, hvor bedøvelsen skal lægges. Efter et par minutter er tandkødet bedøvet, og det er lettere at lægge den egentlige bedøvelse, uden at det gør ondt.

Lokalbedøvelse

Det behøver ikke at gøre ondt at få lavet et hul i en tand. Ved en almindelig bedøvelse bedøves tandens nerve ved hjælp af bedøvelsesvæske, som lægges i nærheden af nerven med en meget tynd kanyle.

The Wand ("elektronisk tryllestav")

Tandplejen benytter også computerstyret bedøvelse ved hjælp af "tryllestaven", som kan dryppe bedøvelsesvæske omkring en enkelt tand. Langsomt, men smertefrit, og så kan man undgå, at kind og læber sover.

Lattergas

Hvis man er bange for en behandling, kan man også få lattergas.

Normal gør lattergassen, at man bliver lidt mere rolig og ligeglad med, at tænderne skal behandles. Man sover ikke af at få lattergas, og man kan føre en samtale, imens man får lattergas. Lattergasbehandlingen afsluttes altid med, at man får ren ilt, så lattergassen kommer ud af kroppen.

Der er kommet nye regler fra Sundhedsstyrelsen vedrørende brug af lattergas ved tandbehandlinger.

Det har følgende betydning:

  • Forældre skal give samtykke til at der gives lattergas ved behandlingen.
  • Lattergas gives ikke til børn og unge uden myndig ledsager.
  • Barnet/den unge skal overvåges i hjemmet i 12 timer efter behandlingen.