Fluorbehandling

Vi tilbyder fluoridbehandling med det formål at forebygge og hæmme/bremse huller i tænderne.

Hvis der er begyndende huller er det vigtigt at tænderne bliver rengjort hver dag. Desuden er det vigtigt, at der bruges fluortandpasta med 1450 ppm hver dag.

Er der registeret begyndende huller til en undersøgelse, vil der blive lagt en behandlingsplan, som kan bestå i instruktion i tandbørstning, tandtråd og pensling med fluorid.

Begyndende huller behandles med regelmæssig pensling med fluorid på klinikken. Interval for fluoridpensling kan variere fra 3-6 mdr.