Rodbehandling af tand

Rodbehandling behøves oftest, fordi et hul i en tand når igennem tandbenet og helt ind til nerven.

Hvis et hul i en tand når igennem tandbenet og helt ind til nerven, trænger bakterier ind og giver betændelse i nerven. Tandnerven ligger inde i rodkanalen i midten af tandroden.

Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at man rodbehandler tanden.

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag (traume).

En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve.

Hvis du skal have rodbehandlet din tand, foregår det sådan:

  • Når tandlægen starter en rodbehandling, sker det ved, at tandlægen borer et hul i tanden for at komme ind til nerven i rodkanalen.
  • For at undgå, at mundens bakterier kommer ned i hullet og rodkanalen under behandlingen og for at sikre et godt behandlingsresultat, beskyttes tanden med en lille dug af gummi.
  • Denne gummidug fastholdes om tanden med en metalklamme - på den måde kan området omkring tanden og hullet i tanden holdes rent og fri for spyt.
  • For at lave en god og tæt fyldning i rodkanalen er det nødvendigt at kende tandrodens længde ved hjælp af et røntgenbillede.
  • Når længden kendes, fjernes nerven og bakterierne, og rodkanalen renses med en slags små file til den ønskede dybde.
  • Når tandlægen skønner, at rodkanalen er færdigrenset, desinficeres kanalen og fyldes med rodfyldningsmateriale af en slags plastik og derefter en rodfyldningscement.
  • Opfyldningen af rodkanalen skal sikre, at der ikke trænger bakterier ind i rodkanalen. På et røntgenbillede kan man kontrollere, om rodfyldningen er tilfredsstillende, dvs. lukker rodkanalen tæt af.