Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et lindrende tilbud for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje.

Formålet med omsorgstandpleje er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre evnen til at tygge maden bedt muligt. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Tilbuddet henvender sig typisk til ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen får hjælp til personlig pleje.

Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

Det er visitatorens vurdering af ansøgerens muligheder for at klare sig selv, der afgør, om man får tilbud om at deltage i omsorgstandplejen.

Afgørelsen hænger ofte sammen med, om man allerede får hjælp til nogle af disse områder:

 • Personlig pleje
 • Spise og drikke
 • Mobilitet
 • Bevægelse
 • Hukommelse
 • Kommunikation
 • Kronisk sygdom/handicap.

Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen, og den kommunale tandpleje eller ens hidtidige private tandlæge eller tandtekniker har ikke indflydelse på afgørelsen.

Hvis man vil ansøge om omsorgstandpleje, skal man derfor først henvende sig til:

Visitationsenheden
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Telefonisk kontakt på afdelingens hovednummer: 8915 2550

Mandag-fredag: 8.00-12.00

E-mail: visitation@randers.dk (e-mails må ikke indeholde følsomme personoplysninger)

Visitator træffer afgørelse om man er berettiget til Omsorgstandpleje.
Er du berettiget til Omsorgstandpleje vil man modtage en bevilling.

Hvis borgeren bliver visiteret til Omsorgstandpleje, tager Tandplejen kontakt og aftaler første besøg.

Klagemulighed

Er der vurderet, at du ikke er berettiget til omsorgstandpleje, og er du uenig i dette, kan du klage til Styrelsen for Patientklager

For at benytte sig af omsorgstandplejen skal man betale 590 kroner (2024) som trækkes i pensionen.

Beløbet dækker al den omsorgstandpleje, der ydes, og dermed også de udgifter, der kan være f.eks. til proteseteknisk arbejde på et dentallaboratorium.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen "danmark", kan du modtage tilskud herfra til omsorgstandpleje.

Det er den kommunale tandpleje, der yder omsorgstandpleje.

Tilbuddet dækker omsorgsbesøg i borgerens hjem, hvor der tilbydes undersøgelse, profylakse og mindre protese reparationer.  Der anvendes mobilt udstyr, som tandplejen selv medbringer, og behandlingen tilpasses den enkeltes situation.

Hvis der er brug for yderligere tandbehandling, foregår det på tandklinikken på Thors Bakke.
Klinikken er handicapvenlig med lift i loftet og brede døre. Der er plads til kørestol, rollator, pårørende eller plejepersonale.

Omsorgstandplejen er et samlet tilbud, der omfatter:

 • Undersøgelser af mund, tænder, tandkød, proteser m.v.
 • Forebyggelse, vejledning om renhold og kost; fjernelse af tandsten m.v.
 • Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling; undertiden plomberinger og justeringer eller reparation af proteser - sjældent nye proteser.

Omsorgstandplejen omfatter ikke:

 • Behandlinger med guld- og porcelænskroner, broer, implantater mv.
 • Transport.