Tandplejens aftalemål 2022-2025

I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå i den pågældende byrådsperiode, samt hvordan der følges op på disse.

Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter.

Aftalerne anvendes ofte til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.