Trafik på Randersbro

Information om gennemsnitlige trafikmængder på Randersbro.

Trafik på Randersbro.

Siden foråret 2020 har Randers Kommune kunne følge trafikmængden døgnet rundt på Randersbro ved hjælp af radardetektering. Trafikmængden kan anvendes af Randers Kommune, de lokale virksomheder og du som borger til blandt andet at se de mest trafikerede perioder, og derved planlægge dine ture udenfor myldretiden.

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i hverdage

På Randersbro kører i gennemsnit over 38.000 bilister i døgnet (2020 årsdøgntrafik). Trafikanterne fordeler sig over det meste af døgnet. Trafikken på hverdage størst i morgen- og eftermiddagstimerne. I beregningerne er sommermånederne (juni, juli og august) ikke medregnet.

Gennemsnitlig hverdagsdøgntrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2020).

Spidstimerne ligger i perioden 07:00-08:00, hvor der cirka kører 3.000 biler over broen, og i eftermiddagstimen 15:00-16:00, hvor det er cirka 3.550 biler.

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i weekender og på helligdage

I weekender og på helligdage fordeler trafikken sig mere over døgnets timer. Her er trafikmængden størst omkring frokost og eftermiddag.

Gennemsnitlig weekend- og helligdagstrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2020).

Gennemsnitlig dagstrafik på Randersbro over hele året

Sammenregnes trafikken for hverdage med trafikken for weekender og helligdage, fås trafikken per døgn, opgjort som gennemsnit over hele året. 

Gennemsnitlig årsdøgntrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2020).

Der er mest trafik over Randersbro i eftermiddagstimen 15:00-16:00, hvor der i gennemsnit kører cirka 3.200 biler.

Trafikken på Randersbro gennem året

Siden januar 2020 er trafikken på Randersbro blevet talt hver dag. Således kan Randers Kommune følge med i, hvordan trafikken udvikler sig over året, måneden, ugen og døgnet. I grafen herunder fremvises trafikmængden (alle køretøjer samlet) over årets måneder.

Køretøjer over Randersbro fordelt på årets måneder.

Det kan ses at COVID-19 har påvirket trafikken over Randersbro i månederne marts til april. Dog ses det at trafikken er stigende igen, da Danmark stille og roligt åbner op.

At der kan ses endnu et fald i juli skyldes, at juli anses som en sommermåned. Ferietrafikken påvirker fordelingen og mængden af trafikanter, hvilket også ses af den gennemsnitlige trafik i juli måned over Randersbro fordelt over døgnet.

Udfald på tællestation

På grund af en fejl på tællestationen findes der ikke trafikale data for Randersbro i perioden 12. maj 2021 til og med 7. juli 2021. 

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i juli måned

Gennemsnitlig julidøgnstrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2020).

Følg med i trafikken

Du har mulighed for at se de trafiktællinger, der er blevet udført de seneste fem år i Randers Kommune. Du kan se hastighed, antal køretøjer pr. døgn, lastbiler pr. døgn og cyklister pr. døgn.

Tællinger der fremgår af kortet kan godt kun omfatte enkelte kørselsretninger. Dette skyldes, at det i situationen har givet bedst mening, at tælle en enkelt kørselsretning. Dette er svært at konstatere i det offentlige kortmodul. Du bedes henvende dig til vejeogtrafik@randers.dk hvis du har spørgsmål til tællingerne. 

Siden er sidst opdateret 07-09-2021.