Trafik på Randersbro

Information om trafikmængden på Randersbro.

Trafik på Randersbro.

Siden foråret 2020 har Randers Kommune kunne følge trafikmængden døgnet rundt på Randersbro ved hjælp af radardetektering. Trafikmængden kan anvendes af Randers Kommune, de lokale virksomheder og du som borger til blandt andet at se de mest trafikerede perioder, og derved planlægge dine ture udenfor myldretiden.

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i hverdage

Der kører i gennemsnit lidt over 43.000 køretøjer over Randersbro på en almindelig hverdag. Den mest belastede time er om eftermiddagen mellem kl. 15-16, hvor der kører knap 3.500 køretøjer over broen. Om morgenen er der mest trafik i timerne mellem kl. 7-9, hvor der kører knap 3.000 køretøjer over broen hver time.

Gennemsnitlig hverdagsdøgntrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2023).

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i weekender og på helligdage

I weekender og på helligdage er trafikken mere jævnt koncentreret i dagtimerne mellem kl. 10-17 med et lille peak omkring frokosttid mellem kl. 12-14. I weekender og på helligdage kører der i gennemsnit omkring 31.000 biler over Randersbro pr. døgn.

Gennemsnitlig weekend- og helligdagstrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2023).

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i juli måned

I sommerferien fordeler trafikken sig i løbet af dagen mere jævnt i alle dagtimerne. Fordelt på døgnet er der ikke de helt samme få spidsbelastningstimer som i hverdagene, men der er dog mere trafik i løbet af et døgn end i der er i et typisk weekenddøgn uden for sommerferien. I julimåned, som er præget af ferietrafik, kører der i gennemsnit knap 35.000 køretøjer over Randersbro hvert døgn.

Gennemsnitlig julidøgnstrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2023).

Trafikken på Randersbro gennem året

Siden januar 2020 har Randers Kommune på daglig basis kunne følge med i, hvordan trafikken udvikler sig over året, måneden, ugen og døgnet. I grafen herunder fremvises hvor mange køretøjer der krydser Randersbro på et gennemsnitligt døgn over årets måneder frem til nu.

Det kan ses at COVID-19 har påvirket trafikken over Randersbro, med en markant lavere mængde trafik i den første nedlukningsperiode i foråret 2020 set i forhold til samme periode i 2021 og 2022.

Køretøjer over Randersbro fordelt på årets måneder.

Udfald på tællestation

På grund af en fejl på tællestationen på Randersbro, findes der ikke trafikale data for maj og juni 2021, december 2022 samt januar 2023.

Måned Køretøjer i døgnet
Januar 35.600
Februar 40.100
Marts  
April  
Maj  
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
December  

Trafikmålinger afrundet til nærmeste hundrede.

Følg med i trafikken

Du har mulighed for at se de trafiktællinger, der er blevet udført de seneste fem år i Randers Kommune. Du kan se hastighed, antal køretøjer pr. døgn, lastbiler pr. døgn og cyklister pr. døgn.

OBS: Der har været observeret fejl i tælleapparatet på Randersbro i forhold til at klassificere lastbiler korrekt. Antallet af lastbiler pr. døgn vist i tællingen på Randersbro er dermed ikke retvisende. Der arbejdes på at få rettet fejlen. Det samlede antal køretøjer pr. døgn er dog retvisende.

Tællinger der fremgår af kortet kan godt kun omfatte enkelte kørselsretninger. Dette skyldes, at det i situationen har givet bedst mening, at tælle en enkelt kørselsretning. Dette er svært at konstatere i det offentlige kortmodul. Du bedes henvende dig til vejeogtrafik@randers.dk hvis du har spørgsmål til tællingerne. 

Siden er sidst opdateret 08-01-2024.