Trafik på Randersbro

Information om trafikmængden på Randersbro.

Trafik på Randersbro.

Siden foråret 2020 har Randers Kommune kunne følge trafikmængden døgnet rundt på Randersbro ved hjælp af radardetektering. Trafikmængden kan anvendes af Randers Kommune, de lokale virksomheder og du som borger til blandt andet at se de mest trafikerede perioder, og derved planlægge dine ture udenfor myldretiden.

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i hverdage

Der kører i gennemsnit over 42.000 køretøjer over Randersbro på en almindelig hverdag. De mest belastede timer er om eftermiddagen mellem kl. 14-17, hvor der hver time kører over 3.300 køretøjer over broen. Om morgenen er de mest belastede timer mellem kl. 7-9, hvor der hver time kører omkring 2.700 køretøjer over broen.

Gennemsnitlig hverdagsdøgntrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2021).

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i weekender og på helligdage

I weekender og på helligdage er trafikken mere jævnt koncentreret i dagtimerne mellem kl. 10-18 med et peak lige over frokost, hvor knap 3.000 køretøjer krydser broen i timen mellem kl. 13-14. I weekender og på helligdage kører der i gennemsnit omkring 30.000 biler over Randersbro pr. døgn.

Gennemsnitlig weekend- og helligdagstrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2021).

Gennemsnitlig trafik på Randersbro i juli måned

I sommerferien fordeler trafikken sig i løbet af dagen mere jævnt i alle dagtimerne. Fordelt på døgnet er der ikke de helt samme få spidsbelastningstimer som i hverdagene, men dog er der mere trafik fordelt på døgnet end i weekenderne. I julimåned, som er præget af ferietrafik, kører der i gennemsnit knap 37.000 køretøjer over Randersbro hvert døgn.

Gennemsnitlig julidøgnstrafik på Randersbro fordelt over døgnets timer (tal fra 2021).

Trafikken på Randersbro gennem året

Siden januar 2020 har Randers Kommune på daglig basis kunne følge med i, hvordan trafikken udvikler sig over året, måneden, ugen og døgnet. I grafen herunder fremvises trafikmængden (alle køretøjer samlet) over årets måneder frem til nu.

Det kan ses at COVID-19 har påvirket trafikken over Randersbro, med en markant lavere mængde trafik i den første nedlukningsperiode i foråret 2020 set i forhold til samme periode i 2021 og 2022.

Køretøjer over Randersbro fordelt på årets måneder.

 

Måned Køretøjer i døgnet
Januar 37.300
Februar 39.500
Marts 42.000
April 40.800
Maj 41.800
Juni 41.900
Juli 35.500
August 40.100
September 41.400
Oktober 39.700
November  
December  

Trafikmålinger afrundet til nærmeste hundrede.

Udfald på tællestation

På grund af en fejl på tællestationen findes der ikke trafikale data for Randersbro i maj og juni 2021.

Følg med i trafikken

Du har mulighed for at se de trafiktællinger, der er blevet udført de seneste fem år i Randers Kommune. Du kan se hastighed, antal køretøjer pr. døgn, lastbiler pr. døgn og cyklister pr. døgn.

Tællinger der fremgår af kortet kan godt kun omfatte enkelte kørselsretninger. Dette skyldes, at det i situationen har givet bedst mening, at tælle en enkelt kørselsretning. Dette er svært at konstatere i det offentlige kortmodul. Du bedes henvende dig til vejeogtrafik@randers.dk hvis du har spørgsmål til tællingerne. 

Siden er sidst opdateret 15-11-2022.