Bus- og flextrafik

Randers Kommune har et stort busnet som sikrer, at alle borgere kan komme rundt i kommunen ved hjælp af kollektiv trafik.

I Randers Kommune bruger mere end 8000 personer hver dag den kollektive transport - primært bussen. Kommunen administrerer aktuelt fire bybusruter og en række lokalbusser og skolebusser.

Buskørslen i Randers Kommune varetages af Midttrafik, der står for driften af den kollektive trafik i hele Region Midtjylland. Henvendelser omkring forsinkelser, busmateriel, chauffører, takster og lignende skal derfor rettes til Midttrafik.

Køreplaner og priser

Bybussernes køreplaner

Skolebussernes køreplaner

Billettyper

Billetpriser

Grupperejser

Flextrafik

Flexbus

Flextur

Flextur har pr. 25. juni 2023 fået nye priser, som gælder i alle kommuner i Region Midtjylland.

Standardprisen er 7 kroner pr. kilometer, minimum 35 kr.

Prisen kan komme helt ned på 3 kroner pr. kilometer, minimum 22 kr., hvis turen går til eller fra et udpeget knudepunkt. Prisen er 7 kr. pr. kilometer efter 20 km.

I Randers Kommune har vi oprettet 48 knudepunkter.

Hvis du kører inden for eller til/fra en byzone (ikke knudepunkt), er prisen 14 kr. pr. kilometer, minimum 100 kr.

Du kan se prisen på hele din tur, når du søger på Rejseplanen.

Plan og udvikling

Planlægning af ruteforløb og stoppesteder bliver administreret af Randers Kommune. Har du spørgsmål eller kommentarer til dette er du velkommen til at kontakte Randers Kommune på vejeogtrafik@randers.dk.

Planlægning af skolebusruter

Randers Kommune har i alt 20 forskellige skolebusruter.

Køreplanerne laves af Randers Kommune og sendes til Midttrafik inden skoleårets start. Skolebuskørslen i kommunen udføres af forskellige busselskaber, som alle kører under Midttrafik, ligesom de øvrige busser i Region Midtjylland.

Ruterne tilrettelægges ud fra et ønske om at dække skoledistrikterne til de forskellige skoler. De steder, hvor Randers Kommune ikke kan tilbyde befordring med skolebus, kan der være mulighed for befordring på anden vis. Afstanden mellem hjem og skole, samt barnets klassetrin er afgørende for, om det er Randers Kommune, der er ansvarlig for befordring af skolebarnet.

Der er frit skolevalg i Randers Kommune. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er Randers Kommunes ansvar at sikre dit barns transport til og fra skole, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen.

Alle skolebusser i oplandet i Randers Kommune er åbne skolebusser, uden billetteringsudstyr. Alle må benytte busserne i den udstrækning der er plads, og det koster ikke noget.

Alle skolebuskøreplanerne ligger på Midttrafiks hjemmeside.