Bus- og flextrafik

Randers Kommune har et stort busnet som sikrer, at alle borgere kan komme rundt i kommunen ved hjælp af kollektiv trafik.

I Randers Kommune bruger mere end 8000 personer hver dag den kollektive transport - primært bussen. Kommunen administrerer aktuelt 10 bybusruter og en række lokalbusser og skolebusser.

Buskørslen i Randers Kommune varetages af Midttrafik, der står for driften af den kollektive trafik i hele Region Midtjylland. Henvendelser omkring forsinkelser, busmateriel, chauffører, takster og lignende skal derfor rettes til Midttrafik.

Køreplaner og priser

Herunder har vi samlet en række links til relevante informationer om den kollektive bustrafik i Randers Kommune

Plan og udvikling

Planlægning af ruteforløb, stoppesteder og kørselsfrekvenser bliver administreret af Randers Kommune. Har du spørgsmål eller kommentarer til dette er du velkommen til at kontakte Randers Kommune på vejeogtrafik@randers.dk.

Herunder er beskrivelser af Randers Kommunes arbejde med at planlægge skolebusruter og bybusruter.