Handicapparkering

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til bilister med et handicapparkeringskort.

Det blå handicapparkeringskort giver særlige rettigheder for parkering på de kommunale parkeringspladser i Randers Kommune. 

Bemærk at kortet er vejledende. Du skal altid orientere dig på pladsens skilte om gældende regler for parkering.

Først og fremmest giver kortet ret til at parkere på de pladser, der er reserveret til handicapparkering, men derudover har biler med handicapparkeringskort også ret til at:

  • Parkere gratis på kommunale betalingsparkeringspladser.
  • Parkere i op til 1 time på steder, hvor tidsbegrænsningen er 15 eller 30 minutter. Dog ikke hvis tidsbegrænsningen er angivet på skiltet med handicapsymbolet. Husk at indstille P-skiven.
  • Parkere ubegrænset på steder med 1, 2 eller 3 timers parkering. Dog ikke hvis tidsbegrænsningen er angivet på skiltet med handicapsymbolet.
  • Parkere i 15 minutter på steder, hvor der er parkeringsforbud, og/eller af- og pålæsning er tilladt. Husk at indstille P-skiven.

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til Danske Handicaporganisationer, som vurderer sagen og sender klagen videre til Rigspolitichefen. 

EU-parkeringskort for personer med handicap

Inden du rejser til andre lande i Europa, skal du undersøge reglerne for parkering.

De særlige rettigheder for parkering gælder kun, hvis handicapparkeringskortet er placeret i bilens forrude, så hele kortet er synligt for kontrol. 

Trehjulede knallerter kan parkeres på pladser beregnet for motorcykler.

Vær desuden opmærksom på, at parkeringsreglerne udelukkende gælder, når du parkerer på offentlige områder. På private områder, fx ved boligselskaber og indkøbscentre, skal du altid følge de regler, som fremgår af skiltningen på stedet.

Der kan være mulighed for at få etableret en handicapparkeringsplads ved eller i nærheden af din bopæl, hvis følgende forhold kan dokumenteres:

  • Du har et gyldigt blåt handicapparkeringskort.
  • Der kan findes en placering, hvor der ikke er praktiske eller trafiksikkerhedsmæssige problemer.
  • Der ikke er mulighed for at parkere din bil på egen eller udlejers matrikel.

Vær dog opmærksom på særlige forhold ved private fællesveje og private veje.

Du skal udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte en kopi af dit gyldige handicapparkeringskort.

Ansøgning om handicapplads