Parkeringskontrol

Randers Kommune udfører parkeringskontrol i hele kommunen og udskriver en afgift, hvis parkeringen overtræder færdselsloven m.m.

Afgiften for at parkere ulovligt er på 510 kr. Afgiften er dog det dobbelte 1020 kr., hvis du parkere på en handicapplads uden gyldigt handicapparkeringskort, eller foran en ind-/udkørsel. Afgiftstaksten for lastbiler og busser over 3500 kg. er på 2040 kr.

Find de forskellige parkeringsforseelser i rubrikken herunder, samt gældende love indenfor parkeringsområdet ude i højremenuen.

Ønsker du at klage over en parkeringsafgift, skal du bruge Randers Kommunes selvbetjeningsløsning som du finder nederst på siden under punktet klagevejledning. Andre generelle henvendelser omkring pålagte afgifter, skal rettes til parkeringsafgifter@randers.dk eller på tlf. 8915 1900

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte Veje og Trafik på parkeringsafgifter@randers.dk 

Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet, da en parkeringsafgift ikke er en bøde, men en afgift.

Kan jeg afdrage på en p-afgift?

Alle spørgsmål angående betaling skal stilles til betalingskontoret. 

Betalingskontor.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

Hvis rykkeren er kommet kort tid efter du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du se bort fra rykkeren. 

Har du behov for yderligere oplysninger om betaling af parkeringsafgifter, kan du altid søge nærmere information hos Betalingskontoret i Randers Kommune

Betalingskontor

I tvivl om parkeringsreglerne?

Hvis du er i tvivl om parkeringsreglerne så tjek den lille p-guide. I den finder du hurtigt svar på de mest gængse spørgsmål om reglerne for parkering i Randers Kommune.  

Den lille parkeringsguide.

Min p-billet lå i forruden, men den er faldet ned.

Parkeringsbilletten skal være synlig i forruden på kontroltidspunktet. Derfor kan parkeringsafgiften ikke annulleres efterfølgende – heller ikke selvom du fremviser en gyldig billet.

Jeg overså skiltet med parkeringsbegrænsninger.

Det er dit eget ansvar at orientere dig om parkeringsbegrænsninger, når du stiller bilen. Derfor kan parkeringsafgiften ikke annulleres på denne baggrund.   

Min bil er solgt, men jeg har fået en p-afgift.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes elektroniske klagesystem. Du skal vedhæfte en kopi af slutsedlen, hvor salgsdato, købers navn og adresse klart fremgår. Herefter modtager du nærmere information.

Min bil har været stjålet i tidsrummet, hvor p-afgiften blev udstedt.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes klagesystem. Du skal vedhæfte en kopi af politianmeldelsen, hvor dato og adresse klart fremgår. Herefter modtager du nærmere information. 

Andre biler var parkeret som min, men de har ikke fået en p-afgift.

Det har ikke betydning for din parkeringsafgift, at andre også parkerede ulovligt.

Parkeringen var ikke til gene for andre.

Hvorvidt parkeringen var til gene for andre, har ikke betydning for parkeringsafgiften.

Der var ikke andre ledige pladser.

Antallet af ledige pladser har ikke betydning for parkeringsafgiften.

Jeg har fået en p-afgift, selvom jeg har en beboerlicens.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes klagesystem. Her kan du også se dokumentation for den forseelse, der er baggrund for parkeringsafgiften. Vær dog opmærksom på, at Beboerlicensen ikke er gyldig på Havnen, Østervangsvej ved Sygehuset og på Østervold.

Jeg var kun væk i kort tid.

Selvom du kun er borte i kort tid, så vil p-afgiften ikke blive annulleret.

Jeg handlede i god tro.

At du som bilist handler i god tro, er ikke i sig selv nok til at frafalde en parkeringsafgift.

Kontrollere om det er Randers Kommune der har pålagt afgiften.

Det er ikke på alle betalingspladser, at Randers Kommune har ansvar for kontrollen. Der er en del private parkeringspladser i kommunen. Udstedende kontrollør vil altid fremgå af afgiften.

Inden du klager over en parkeringsafgift, er det en god idé at læse punktet "Inden du klager over din parkeringsafgift".

Husk at Randers Kommune afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun ændres ved fejl fra Randers Kommunes side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Randers Kommune i hænde hurtigst muligt og som minimum sådan, at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises.

Randers Kommunes afgørelse kan efter færdselslovens § 121, stk. 2 ikke indbringes for en højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19.