Parkeringskontrol

Randers Kommune udfører parkeringskontrol i hele kommunen og udskriver en afgift, hvis parkeringen overtræder færdselsloven m.m.

Afgiften for at parkere ulovligt er på 510 kr. Afgiften er dog det dobbelte 1020 kr., hvis du parkere på en handicapplads uden gyldigt handicapparkeringskort, eller foran en ind-/udkørsel. Afgiftstaksten for lastbiler og busser over 3500 kg. er på 2040 kr.

Find de forskellige parkeringsforseelser i rubrikken herunder, samt gældende love indenfor parkeringsområdet i menuen til højre.

Ønsker du at klage over en parkeringsafgift, skal du oplyse din begrundelse for at afgiften skal frafaldes, bilens nummerplade og afgiftens løbenummer. Benyt gerne selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte Veje og Trafik på parkering@randers.dk 

Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

Randers Kommune har ikke mulighed for at nedsætte beløbet på en parkeringsafgift.

Kan jeg afdrage på en p-afgift?

Alle spørgsmål angående betaling skal stilles til betalingskontoret. 

Betalingskontor.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

Hvis rykkeren er kommet kort tid efter du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du se bort fra rykkeren. 

Har du behov for yderligere oplysninger om betaling af parkeringsafgifter, kan du altid søge nærmere information hos Betalingskontoret i Randers Kommune

Betalingskontor

I tvivl om parkeringsreglerne?

Hvis du er i tvivl om parkeringsreglerne så tjek den lille p-guide. I den finder du hurtigt svar på de mest gængse spørgsmål om reglerne for parkering i Randers Kommune.  

Den lille parkeringsguide.

Jeg overså skiltet med parkeringsbegrænsninger.

Det er dit eget ansvar at orientere dig om parkeringsbegrænsninger, når du stiller bilen. Derfor kan parkeringsafgiften ikke annulleres på denne baggrund.   

Min bil er solgt, men jeg har fået en p-afgift.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes elektroniske klagesystem. Du skal vedhæfte en kopi af slutsedlen, hvor salgsdato, købers navn og adresse klart fremgår. Herefter modtager du nærmere information.

Min bil har været stjålet i tidsrummet, hvor p-afgiften blev udstedt.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes klagesystem. Du skal vedhæfte en kopi af politianmeldelsen, hvor dato og adresse klart fremgår. Herefter modtager du nærmere information. 

Andre biler var parkeret som min, men de har ikke fået en p-afgift.

Det har ikke betydning for din parkeringsafgift, at andre også parkerede ulovligt.

Parkeringen var ikke til gene for andre.

Hvorvidt parkeringen var til gene for andre, har ikke betydning for parkeringsafgiften.

Der var ikke andre ledige pladser.

Antallet af ledige pladser har ikke betydning for parkeringsafgiften.

Jeg har fået en p-afgift, selvom jeg har en beboerlicens.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes klagesystem. Her kan du også se dokumentation for den forseelse, der er baggrund for parkeringsafgiften. Vær dog opmærksom på, at Beboerlicensen ikke er gyldig på Østervangsvej ved Sygehuset og på Østervold.

Jeg var kun væk i kort tid.

Selvom du kun er borte i kort tid, så vil p-afgiften ikke blive annulleret.

Jeg handlede i god tro.

At du som bilist handler i god tro, er ikke i sig selv nok til at frafalde en parkeringsafgift.

Kontrollere om det er Randers Kommune der har pålagt afgiften.

Det er ikke på alle betalingspladser, at Randers Kommune har ansvar for kontrollen. Der er en del private parkeringspladser i kommunen. Udstedende kontrollør vil altid fremgå af afgiften.

Inden du klager over en parkeringsafgift, er det en god idé at læse punktet "Inden du klager over din parkeringsafgift".

Randers Kommune afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.
Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun ændres ved fejl fra Randers Kommunes side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Randers Kommune i hænde hurtigst muligt og som minimum sådan, at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises. Betalingsfristen gælder selv om du på ny henvender dig om denne afgørelse.

Ved for sen betaling

Vi gør opmærksom på, at hvis du ikke betaler afgiften til tiden, vil der blive sendt rykker(e). Rykker(e) udsendt af Randers Kommune er pålagt et ekspeditionsgebyr på 250 kr. pr. rykker. Bliver afgiften stadig ikke betalt, sendes sagen til Gældsstyrelsen. Hvis sagen er sendt videre til Gældsstyrelsen, vil der fortsat blive sendt rykker(e), hvor der er pålagt ekspeditionsgebyr. Gældsstyrelsen kan inddrive beløbet ved modregning i overskydende skat, i krav på tilbagebetaling af vægtafgift og i krav på tilbagebetaling af afgift af bilens brændstofforbrug jf. Færdselsloven § 122b eller ved udlæg, modregning eller indeholdelse i løn.

Hvis du er uenig i afgørelsen

Hvis du mener, at parkeringsafgiften er pålagt i strid med lovgivningen, kan du kræve afgørelsen prøvet i Fogedretten, jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 18. Dette kan alene ske, hvis parkeringsafgiften ikke er betalt og du udtrykkeligt meddeler os, at sagen ønskes prøvet i Fogedretten. Du skal meddele dette til parkering@randers.dk. Ved Fogedretsprøvelse af parkeringsafgiften opkræves der et mindre beløb, da Gældsstyrelsen som restanceinddrivelsesmyndighed pålægger inddrivelsesrente, jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 5, stk. 1, jf. Renteloven § 5, stk. 1 og 2. 

Hvis Gældsstyrelsen har modregnet den ubetalte parkeringsafgift i for eksempel overskydende skat, har du 4 uger til at anmode kommunen om at sende sagen til Fogedretten.

Fogedretsprøvelse

Inden sagen kan indbringes for fogedretten, skal kommunens krav sendes til Gældsstyrelsen, der kan træffe beslutning om at foretage udlæg, lønindeholdelse eller modregning. Når der foretages udlæg eller lønindeholdelse, medfører det et ekspeditionsgebyr og en retsafgift. Sagen vil herefter blive indbragt for fogedretten.

Du skal selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen i fogedretten.

Kontaktoplysninger:

parkering@randers.dk eller på tlf. 8915 1900.

Spørgsmål til betaling af parkeringsafgifter, herunder rykkere, skal rettes til betalingskontoret på: betalingskontoret@randers.dk.