Trafiksikkerhed

Vi arbejder på at forbedre de trafikale forhold i kommunen, så fremkommeligheden bliver bedre, samtidig med at tilskadekomster og dødsfald i trafikken bliver reduceret.

Randers Kommune arbejder løbede for at forbedre trafiksikkerheden i kommunen.

Vi etablerer cykelstier, fartdæmpere og andre fysiske ændringer på vejstrækninger, hvor der er meget trafik, køres stærkt, eller der sker mange ulykker. Derudover arbejder vi tæt sammen med skolerne for at påvirke skoleelevernes adfærd, så de både bliver mere selvtransporterede og sikre i trafikken. Randers Kommune deltager i nationale kampagner, såvel som lokale kampagner. Som led heri, har Randers Kommune blandt andet indkøbt mobile fartvisere, der kan synliggøre hastigheden på vejstrækninger.

I Randers har vi en politisk vedtaget trafiksikkerhedsplan, som lokalt følger op på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020. Handlingsplanen har titlen ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar”. Målsætningen i planen er ambitiøs – maksimalt 120 trafikdræbte og maksimalt 1.000 alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 på landsplan.

Læs Randers kommunes trafiksikkerhedsplan.

Der er sket et fald på 24 % i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken fra gennemsnittet af 2009-2011 til 2020. I 2020 registrerede politiet i alt 181 ulykker på vejene i Randers Kommune, hvoraf 42 ulykker var med personskade. Kommunens egen målsætning om en halvering af antallet af personer, der kommer til skade i trafikken, er dermed ikke nået. Men det går den rigtige vej.

Vi følger op på trafiksikkerhedsplanens projekter ved at analysere uheldsbilledet for at sikre, at indsatsen sker på de vigtigste lokaliteter.

Du kan kontakte Randers Kommune på vejeogtrafik@randers.dk.