Trafiksikkerhed

Randers Kommune arbejder på at forbedre de trafikale forhold i kommunen, så fremkommeligheden bliver bedre samtidig med at dødsfald og tilskadekomster i trafikken bliver reduceret.

Samfundet har til stadighed et stort behov for transport. Og det er vigtigt, at trafiksikkerhed altid tænkes ind i nye løsninger.

Formålet med denne side er derfor at informere borgerne i kommunen om trafiksikkerhed, alt efter hvilket transportmiddel de benytter sig af til daglig. Du kan her finde gode råd til, hvordan du sikrer dig selv i trafikken, ved at læse mere om trafiksikkerhed.