Trafiksikkerhed

Vi arbejder på at forbedre de trafikale forhold i kommunen, så fremkommeligheden bliver bedre, samtidig med at tilskadekomster og dødsfald i trafikken bliver reduceret.

Samfundet har til stadighed et stort behov for transport. Og det er vigtigt, at trafiksikkerhed altid tænkes ind i nye løsninger.

Formålet med denne side er derfor at informere borgerne i kommunen om trafiksikkerhed, alt efter hvilket transportmiddel de benytter sig af til daglig. Du kan her finde gode råd til, hvordan du sikrer dig selv i trafikken, ved at læse mere om trafiksikkerhed.

Som bilist er det dit ansvar at sikre både din egen, dine passageres og andre trafikanters sikkerhed.

Når en bil er involveret i en trafikulykke, er der altid stor risiko for alvorlige skader. Men mange alvorlige ulykker og konsekvenserne af dem kunne undgås, hvis bilisterne kørte efter forholdene og brugte det korrekte sikkerhedsudstyr.

Gode råd

 • Overhold fartgrænserne.
 • Kør altid efter forholdene (vej, vejr og udsyn).
 • Tilpas din kørestil til køretøjets tilstand.
 • Kør altid efter hvordan køretøjet er læsset.
 • Brug altid sikkerhedssele.
 • Spænd børnene godt fast - brug autostole.
 • Kør aldrig i påvirket tilstand (alkohol, narkotika).
 • Hold opmærksomheden på vejen, så du kan nå at reagere.

Sommermånederne er højsæson for motorcykler, og risikoen for trafikulykker stiger derfor i denne periode.

Motorcyklerne har stået i hi henover vinteren, og motorcyklisterne skal ind i rutinen igen, ligesom de andre trafikanter skal vænne sig til, at de igen skal holde øje med de hurtige motorcykler.

Som motorcyklist er du mere sårbar i tilfælde af en ulykke, og du skal derfor altid huske at sikre dig selv med det nødvendige udstyr. Du skal også huske, at en motorcykel kan være svær at se for en bilist, simpelthen på grund af dens mindre størrelse, så det er vigtigt, at du er ekstra opmærksom, når du færdes i trafikken på en motorcykel.

Gode råd

 • Overhold altid fartgrænserne.
 • Brug det rigtige sikkerhedsudstyr.
 • Deltag i et køreteknisk kursus.
 • Vær opmærksom på bilisterne og deres manøvrer.

Det er ofte unge drenge, der ser frem til den dag de fylder 16 år, så de kan få et knallertkørekort.

Men der er desværre mange unge mennesker, som kører på knallert allerede inden de fylder 16 år, selvom de altså hverken har fået et knallertkørekort eller er blevet introduceret til, hvordan man skal opføre sig i trafikken. Det er en farlig tendens, og det betyder, at der sker flere knallertulykker.

Som forælder er det vigtigt, at du ikke lader dit barn køre knallert, før han/hun har taget et knallertkørekort, da det unge menneske både udsætter sig selv og andre for fare. 

Sikkerhed på knallert

Når du har fået et knallertkørekort, så skal du altid huske at passe på dig selv og andre i trafikken ved at følge disse regler

 • Overhold altid fartgrænserne.
 • Brug altid en godkendt styrthjelm.
 • Kør aldrig med nogen bagpå.
 • Kør aldrig i påvirket tilstand.
 • Følg altid færdselsreglerne for cykel.

Som cyklist er det meget vigtigt at passe på sig selv i trafikken, da du er meget sårbar overfor andre trafikanter.

Det er derfor vigtigt, at du er ekstra opmærksom på dine omgivelser, når du cykler i trafikken, og at du orienterer dig en ekstra gang, inden du krydser en farlig vej eller kører ud i et stort vejkryds.

Brug cykelhjelm

De mest alvorlige skader, du som cyklist kan blive udsat for, er hovedskader, og det er derfor vigtigt, at du altid husker cykelhjelmen - den kan redde dit liv! Voksne, der bruger cykelhjelm, er også et rigtig godt forbillede for børn, da det ofte kan være svært at overbevise specielt de lidt større børn om nødvendigheden af at huske cykelhjelmen.

Undgå højresvingsulykker

Højresvingsulykker er en af de farligste ulykkestyper, du som cyklist kan komme ud for. En højresvingsulykke opstår, når en lastbil skal dreje til højre i et kryds, hvor cyklister ofte fortsætter direkte over.

Det kan være svært for lastbilen at se dig som cyklist. Selvom lastbilen er udstyret med mange spejle, er der stadig er mange blinde vinkler, hvor du som cyklist kan 'gemme' dig. Det er derfor vigtigt, at du som cyklist gør dit til, at lastbilchaufføren ser dig.

 • Hold ekstra øje med lastbiler der skal svinge til højre i et kryds
 • Det sikreste er at blive bagved lastbilen, hvis der ikke er en cykelsti
 • Hvis der er en cykelsti, så kør helt op foran lastbilen, så chaufføren nemt kan se dig
 • Få øjenkontakt med chaufføren  

Børn på cykel

Barnet skal kunne nå jorden med begge fødder, når det sidder på sadlen. For større børn kan det være tilstrækkeligt, hvis de kan nå med én fod. Derudover skal cyklen naturligvis have det lovpligtige udstyr, ikke være for tung, være så enkelt udstyret som muligt og have fodbremse. Det gør det nemt for barnet at cykle.

Cykelhjelmen er også med til at give trafiksikre børn. En måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm på, er ved at du selv bruger cykelhjelm.

Det er både sundt for kroppen og miljøet, at du som fodgænger bevæger dig rundt i trafikken udelukkende ved hjælp af din egen personlige energi, men som fodgænger skal du huske, at du ikke er beskyttet af noget, hvis der skulle opstå en ulykke.

En uheldsanalyse fra 2010 viste, at fodgængere udgør 24% af de mest alvorlige tilskadekommende i trafikken, og det er derfor vigtigt, at du er meget opmærksom, når du for eksempel skal krydse en vej.

Gode råd

Når du færdes i trafikken til fods, kan du tage nogle simple forholdsregler, så du forbedre din egen sikkerhed.

 • Gå altid på fortovet eller i rabatten.
 • Hvis du er nød til at gå på vejen, så gå helt ude i siden, gå i en enkelt række, og gå altid imod trafikretningen.
 • Gå gerne der hvor der er gadelygter.
 • Husk at gå med reflekser i mørke
 • Se dig for en ekstra gang, inden du krydser vejen - også selvom du har grønt lys.

Hvem kan bruge kørselsordningen?

Det kan elever, hvis skolevej politiet vurderer som trafikfarlig.

Hvordan gør du brug af ordningen?

Du henvender dig til Børn, Skole og Kultur Sekretariatet, se kontaktoplysninger nedenfor. Sekretariatet får politiet til at vurdere, om vejen er trafikfarlig.

Hvor kan du få yderligere information?

Du henvender dig til dit barns skole, hvis skolevejen allerede er vurderet trafikfarlig.

Hvis du gerne vil have skolevejen vurderet i forhold til trafiksikkerhed, skal du henvende dig til Børn, Skole og Kultur Sekretariatet ved Mette Mønster, telefon 89 15 17 87, mail: mette.monster@randers.dk

Fartdæmpere

Randers Kommune modtager mange ønsker om trafiksaneringer af boligveje og skoleveje. På baggrund af disse ønsker udarbejder Miljø og Teknik forslag til hvilke projekter, der skal gennemføres.

Trafiksaneringer gennemføres primært for at gøre færdslen mere tryg og dermed mindske ulykker i trafikken. Dette gøres ved at bruge forskellige virkemidler som for eksempel vejbump, vejchikaner og hastighedsbegrænsninger.

Randers Kommune har en målsætning om, at de mindre befærdede veje i byområder på sigt bør have en hastighedsgrænse på 40 km/t. For at kunne skilte med 40 km/t skal vejene være indrettet, så bilisterne kører omkring 40 km/t. Dette betyder ofte, at vi kun kan skilte med 40 km/t, når der samtidig er bump eller andre fartdæmpere på vejene.

Zoner med 40 km/t medvirker til at det er trygt og sikkert for skolebørn at cykle og gå til skole i Randers Kommune.

Hvis du ønsker farten dæmpet på en vej, kan du kontakte os ved at sende en mail til vejeogtrafik@randers.dk eller ved at skrive til: Randers Kommune, Veje og Trafik, Laksetorvet, 8900 Randers C.

Procedure for ønsker om fartdæmpere

Du skal i mailen eller brevet skrive, hvilken vej der er tale om, og hvorfor du ønsker en lavere fart på vejen. Så vil kommunen som hovedregel gøre følgende:

 1. Tælle trafikmængde og hastighed på vejen.
 2. Vurdere om vejen skal fartdæmpes eller kan skiltes.
 3. Udarbejde en prioriteringsliste en gang om året.
 4. Byrådet prioriterer ud fra økonomi og de trafikale forhold på de enkelte veje en gang årligt hvilke veje, der skal fartdæmpes.
 5. Eventuel prøveopstilling med betonklodser og skilte.
 6. Eventuelt borgermøde om resultater af prøveopstilling.
 7. Udførelse - fartdæmperne bliver lavet.