Fartdæmpere

Randers Kommune modtager mange ønsker om trafiksaneringer af boligveje og skoleveje. På baggrund af disse ønsker udarbejder Miljø og Teknik forslag til hvilke projekter, der skal gennemføres.

Trafiksaneringer gennemføres primært for at gøre færdslen mere tryg og dermed mindske ulykker som følge af trafikken. Dette gøres ved at bruge forskellige virkemidler som for eksempel vejbump, vejchikaner og hastighedsbegrænsninger.

Randers Kommune har en målsætning om, at alle boligveje på sigt skal have en hastighedsgrænse på 40 km/t. For at kunne skilte med 40 km/t skal vejene være indrettet, så bilisterne kører omkring 40 km/t. Dette betyder ofte, at vi kun kan skilte med 40 km/t, når der er bump eller andre fartdæmpere på vejene.

Det skal også være trygt og sikkert for skolebørn at cykle og gå til skole i Randers Kommune.

Hvis du ønsker farten dæmpet på en vej, kan du kontakte os ved at sende en mail til vejeogtrafik@randers.dk eller ved at skrive til: Randers Kommune, Veje og Trafik, Laksetorvet, 8900 Randers C.

Procedure for ønsker om fartdæmpere

Du skal i mailen eller brevet skrive, hvilken vej der er tale om, og hvorfor du ønsker en lavere fart på vejen. Så vil kommunen som hovedregel gøre følgende:

  1. Tælle trafikmængde og hastighed på vejen.

  2. Vurdere om vejen skal fartdæmpes eller kan skiltes.

  3. Udarbejde en prioriteringsliste en gang om året.

  4. Byrådet prioriterer ud fra økonomi og de trafikale forhold på de enkelte veje en gang årligt hvilke veje, der skal fartdæmpes.

  5. Borgermøde om fartdæmpernes placering og type.

  6. Prøveopstilling med betonklodser og skilte.

  7. Borgermøde om resultater af prøveopstilling eller direkte udførelse.

  8. Udførelse - fartdæmperne bliver lavet.