Adresser og vejnavne

Præcise og entydige adresser er vigtige, for vores sikkerhed. Hvis vi ikke har præcise husnumre og vejnavn, kan det være svært at finde os.

Kommunen er adresse og vejnavnmyndighed, og det betyder, at du skal kontakte din kommune, hvis du har brug for at få ændret en adresse på din ejendom, eller suppleret den med flere adresser.

Når kommunen fastsætter adresser, sker det i overensstemmelse med gældende lovgivning, og adresserne oprettes i DAR, som er Danmarks officielle adresseregister. Få minutter efter en adresse er oprettet i DAR, kan den ses på www.danmarksadresser.dk

Adresser som ikke findes i DAR er ikke valide, og bruges derfor ikke af CPR, CVR, Post Nord m.fl., og det betyder, at du kan få problemer med at modtage post, melde flytning, bestille Net forbindelse og TV, tilmelde en virksomhed i CVR registret m.v. Flere og flere anvender kun DAR adresser, der som en del af Grunddataprogrammet, regeringen har besluttet, er blevet frie adressedata. Det betyder de er gratis. Når adresser er godkendte og oprettet i DAR, kan post og distributionsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, GPS udbydere samt alle der måtte ønske det, anvende dem. Man vil være sikker på at aktualiteten er høj, idet er kun er et sted adresserne hentes, og kommunen er forpligtet til at holde dem ajour.

Så hvis du bliver opmærksom på en uhensigtsmæssig nummerering, som giver anledning til orienteringsmæssige problemer, er du meget velkommen til at kontakte os på adresser@randers.dk

Adresser er en vigtige, fordi entydige og præcise adresser er sikkerheden for, at man kan finde os, og ikke mindst for at ambulance og udrykningskøretøjer kan finde os.

Se video fra Geodatastyrelsen på YouTube - Præcise adresser skal redde liv.

Adresser skal tildeles boliger og erhverv, parker, legepladser, idrætsanlæg, tekniske anlæg og alle øvrige steder, hvor det giver mening i forhold til orienteringen.

Reglerne vedr. adresser og vejnavne reguleres i "Bekendtgørelse om vejnavne og adresser".

Der skal fastsættes særskilte adresser til alle bolig-, erhvervs- eller brugsenheder, som er registreret i Bygnings- og Boligregistret. Der kan fastsættes adresser til andres bygninger, eller dele af bygninger, som ikke er registreret i BBR, hvis adressemyndigheden skønner det hensigtsmæssigt, i forhold til orienteringen.

Der kan også fastsættes adresser til anlæg, parker, legepladser og øvrige udendørs anlæg, hvis det skønnes nødvendigt.

Adresser skal fastsættes så hurtigt det er muligt i et forløb. Det kan være ved udstykning eller det kan være når kommunen modtager byggeansøgning.

Hvis du har spørgsmål til reglerne omkring vejnavne og adresser er du velkommen til at kontakte Mai-Britt Pedersen på adresser@randers.dk

Du kan også læse mere om reglerne her: Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 

Kommunen skal udarbejde fortegnelser over hvilke veje, der er kommuneveje og hvilke veje, der er private fællesveje. Dette gælder dog kun private fællesveje i byzone.

Vær opmærksom på at de private fællesveje i landzone ikke nødvendigvis er registreret, da kommunen ikke har pligt til at lave en fortegnelse over dem. Der må matrikelkort og eventuelle tinglysninger afgøre om der er tale om en privat fællesvej.

Se hvilken status din vej har