Vintertjeneste

Læs om snerydning, saltning og dine forpligtelser som grundejer i forbindelse med vintervejr.

Vintervejret kan påvirke både fremkommeligheden og sikkerheden i trafikken. Det er derfor vigtigt, at du tager ekstra forbehold, når du færdes i trafikken om vinteren.

Aktuel trafiksituation

Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo.dk kan du se information omkring lokale vintermeldinger og saltning på vejene i Randers Kommune.

Udmeldinger i forhold til at fraråde udkørsel grundet vejret varetages af politiet.

Klage over vintertjenesten

Hvis du vil klage over vintertjenesten på kommuneveje, kan du gøre det via selvbetjeningsløsningen "Giv os et praj".

Hvis du vil klage over vintertjenesten på statsveje samt stier og fortove langs dem, skal du sende en mail til TIC@vd.dk.