Grunde ved busstoppesteder

Grundejeren har pligten til vintertjeneste ved busstoppestedet, hvis:

  • Busperronen er en del af fortovet.
  • Der er en særskilt busperron i forbindelse med fortovet.

Grundejerens pligt til vintertjeneste på en grund, hvor en busperron er en del af fortovet.

Grundejerens pligt til vintertjeneste på en grund, hvor der er en særskilt busperron i forbindelse med fortovet.

Kommunen har pligten til vintertjeneste ved busstoppestedet, hvis der er en særskilt busperron mellem en cykelsti og kørebanen.

Kommunens pligt til vintertjeneste på en grund hvor der er en særskilt busperron mellem en cykelsti og kørebanen.