Anders Henrik Jensen

Controller
Medlem af Venstre (V)

Skovbrynet 1, Stevnstrup
8870 Langå

E-mail: anders.henrik.jensen@randers.dk
Telefon: 2292 4502

Medlem af følgende udvalg:

  • Erhvervs- og planudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • §17 stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune
  • Bevillingsnævnet
  • LAG (bestyrelsesmedlem)
  • Randers Kunstmuseum (bestyrelsesmedlem)
  • Suppleant for Jens Peter Hansen i KL's delegeretmøde