Steen Bundgaard

Lærer
Medlem af Socialdemokratiet (A)

Hasselvænget 14
8990 Fårup

E-mail: steen.bundgaard@randers.dk
Telefon: 8645 2391
Mobil: 2936 2240

Medlem af følgende udvalg:

  • Erhvervs- og planudvalget
  • Økonomiudvalget
  • Handicaprådet

Medlem af følgende nævn:

  • Børn og Ungeudvalget (formand)
  • KL's delegeretmøde
  • Randers Teater (bestyrelsesmedlem)
  • Suppleant i Valgbestyrelsen