Spørgetid

Forud for byrådets ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på op til 30 minutter.

Spørgsmål skal stilles skriftligt i brev eller pr. e-mail og skal være Byrådssekretariatet i hænde senest onsdag kl. 10.00 12 dage inden mødets afholdelse. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse, og brevet eller e-mailen skal mærkes ”spørgetid”.

Ønsker du i stedet at stille spørgsmål pr brev, skal brevet sendes til:

Byrådssekretariatet
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Mærket: "Spørgetid"

Reglerne for spørgetid

Byrådet har vedtaget retningslinjer for byrådets spørgetid.